Malmös antirasistiska elevnätverk!

Elever håller upp röda kort där det står ge rött kort åt rasismen.

Förra veckan hade det Antirasistiska elevnätverket uppstartsmöte på Swedbank Stadion i Malmö. Eleverna som medverkade går i åk 7-9 på Augustenborgsskolan, Videdalsskolan, Sorgenfriskolan, Strandskolan och Östra skolan. Elevnätverket är ett samarbete mellan Ungdom mot rasism, Normbrytande rättigheter, CPI och de medverkande skolorna.

Elever håller upp röda kort där det står ge rött kort åt rasismen.

MFF i samhället tog emot oss genom att gå en rundvandring i stadion och berättade om MFFs historia. De berättade om deras Antirasistiska arbete. I rundvandringen ingick även möjligheten att gå in i omklädningsrummen, sätta på oss MFFs matchtröjor och känna oss som ett lag. Vi ut på planen som ett Lag.

Stefan Tapper samlar ihop klassen inne på stadions gräsplan.

Vi fortsatte med en workshop med alla elever. De fick samtala kring vad de vill och vad de skulle vilja lära sig mer av inom temat. Avslutningsvis diskuterade de också aktiviteter de skulle vilja arrangera på sina respektive skolor, mellan skolorna och sist men inte minst på fritiden.

Till hösten anordnar vi ett läger där vi kommer att lägga upp våra framtida aktiviteter och utbildningar.

Fem elever sitter på golvet och skriver på papper som ligger i mitten.Nedan följer några tankar som eleverna själv lyfte fram. Även vad skolpersonalen och rektorer tänkte kring dagen och det Antirasistiska elevnätverket.

Elevernas röster

Vi vill lära oss mer om:

 • Vad är rasism?
 • Varför rasism finns kopplat till historia om det.
 • Kan alla vara rasister?
 • Hur märker man det?
 • Lära känna andra elever.
 • Höra vad kändisar tänker om rasism.
 • Lära sig att argumentera för sin sak.
 • Hur man når vi ut till folk)
 • Hur når vi ut till politiker?
 • Hur får vi alla att känna sig lika värda och jämställda?
 • Hur ska vi skapa, göra på skolan för att förändra?

Vi vill: 

 • Påverka politiker.
 • Bjuda integrationsministern.
 • Skapa arbetsgrupper
 • Ordna debatt.
 • Engagera.
 • Lära oss hur vi kan utbilda andra.
 • Lära oss att demonstrera.
 • Argumentationsteknik.
 • Få folk att tänka om (om det hade varit jag i stället).
 • Bojkotta SD (kan vi det?)
 • Arbeta mot diskriminering.
 • Fråga eleverna på våra skolor.
 • Informera klasserna om vad vi gör.
 • Förankra med elevråden.
 • Träffa våra klasser och snacka
 • Temadag i skolan.
 • Kampanj och demonstration alla klasser.
 • Aktiviteter på skolan.
 • Bjuda in fler skolor.
 • Besöka varandras skolor.
 • Ordna träffar mellan skolor/klassträffar.
 • Läger.
 • Facebook-sida.
 • Instagram.
 • Reklam i tidningar.
 • Göra en film.

Elever i MFF-tröjor ställer upp sig i led.Elevernas reflektioner om dagen

”Jag har lärt mig att om man jobbar tillsammans är det lättare.”

”Det har varit bra diskussioner. Jag har lärt mig många olika ord. Det har varit roligt att få träffa andra ungdomar från andra skolor.”

”Jag har lärt mig, att man inte ska döma utifrån hudfärg, namn och bakgrund. Att samarbeta med alla. Att inte vara en rasist. Alla har olika åsikter och tycker olika. Vi har skapat ett antirasistiskt nätverk. En grupp med personer från olika skolor, för att göra skillnad. Det har varit bra idag. Jag har fått känna många personer. Och fått lära mig mycket.”

”Det har varit jättekul och jag har lärt mig en massa. Jag kan knappt vänta tills vi träffas igen. Tack för att vi har fått komma. :)”

”Jag tycker att den här dagen har varit en av de bästa. Både intressant och inspirerande men även roligt och det är viktigt. Jag skulle vilja göra om det här flera gånger och frivilligt ställa upp om ni behöver det 🙂 Vi har lärt oss väldigt mycket om rasism, Stadion och Malmö FFs historia.”

”Jag tycker att den här dagen har varit mycket lärorik och rolig. Chansen att få ta en del av andra åsikter, det är en chans man väldigt sällan får. Att samarbeta tror jag är nyckeln till framgång och jag tycker att vi lärde oss det idag. Upplägget av de olika momenten var väldigt bra och jag skulle utan tvekan komma på ett liknande event igen om jag fick chansen. Alla hade olika anledningar för att komma hit och när man fick ta en del av andras, var det roligaste under dagen.”

”Detta har varit jättekul. Vi har, inte bara lärt oss om rasism, utan också träffat många nya människor. Det är roligt och veta att vi kan göra en skillnad på världen. Jag har fått höra många andra elevers åsikter och gjort massor med lekar. Detta är något som jag jättegärna hade velat göra igen. :)”

Elever minglar i föreläsningssal.”Vad rasism är för något? Att man kan göra något åt saken. Lära känna nya människor. Att alla är lika värda.”

”Att om man är hjälpsam går allt bra”

”Det var roligt och intressant. Det var svårt att lära sig allas namn på en gång, men vi ska träffas fler gånger och lära oss dem. Lekarna och när vi skrev vad vi vill göra gick det bra, eftersom alla tog plats och pratade och gav förslag. Att ta på oss tröjor och gå in på stadion var roligast. Det hade varit roligt om vi fått stanna där lite. Jag tycker ändå att vi hann med mycket, för det är första gången. Jag hoppas också att vi kan genomföra alla förslag vi har, för de var bra.”

”Det har varit kul att träffa och lära känna människor från andra skolor. Jag är inte så van vid att träffa andra ungdomar och blir ofta nervös när jag träffar andra. Därför kändes det bra att vi gjorde samarbetsövningar och lekar i början. Jag tycker att det verkar intressant med nätverket och ser framemot fortsättningen.

”Det har varit kul att träffa nya människor, få nya kompisar och lära känna varandra.”

”Det var kul att prata om det vi ska göra. Att vi ska få bestämma över vad vi skall göra. Det var kul att få gå runt på stadion och ut på planen. Det är kul och intressant att vi har möjligheten att vara med på detta.”

Man föreläser för elever och pedagoger.”Dagen har varit intressant och inspirerande. Jag känner att projektet verkligen kan ge något och att vi via nätverket har förmågan att påverka. Det verkar som om flera av skolorna är engagerade och som att viljan finns där. Det skall bli fantastiskt att se vad detta kan föra med sig i framtiden. Jag hoppas även att vi kan dra med oss fler från skolan eftersom intresset hittills varit rätt svalt.”

”Dagen har varit kul. Jag har fått nya vänner. Och jag har fått tillgång till att få vara med i antirasistiskt nätverk.”

”Jag har lärt mig att om vi alla samarbetar så kan vi stoppa rasism, i alla fall minska den. Jag har lärt känna nya människor. Det kommer att bli kul att träffa alla igen.”

Vuxnas reflektioner

Jens Engfors, Sorgenfriskolans kurator

– Dagen gav fantastiskt många goda och konstruktiva idéer om antirasistiskt arbete. Förslagen är genomförbara. Med det engagemang som eleverna har visat ser jag att de kommer att göra ett antirasistiskt arbete av stor betydelse.

–  

Vi tycker att det är viktigt att delta i det Antirasistiska elevnätverket. Sorgenfriskolan brottas, som alla andra i samhället, med olika uttryck för rasism. Detta påverkar eleverna nu och den framtid som de går tillmötes. Vi vill ge eleverna möjligheter att med all sin kunskap, sitt engagemang och sina goda idéer vara med om att forma den framtiden, en framtid fri från rasism.

Martin Olsson, Videdalsskolan

– Det har varit fantastiskt att få ta del av alla elevers tankar och åsikter, en superbra träff! Samarbetsövningarna och diskussionerna blev väldigt lyckade.

 Videdalsskolan vill vara med i detta viktiga arbete, för en öppnare och tryggare framtid. Vi är väldigt stolta i att ingå i det Antirasistiska elevnätverket!

Pär Blondell, rektor Strandskolan

– Antirasism är en väldigt viktig värdegrundsfråga som alla elever i Malmö stad behöver arbeta med. Det behövs en ständigt återkommande påminnelse om vikten om alla människors lika värde.

– Vår skola ligger i ett ytterområde i Malmö stad och kan bidra med ökad mångfald till nätverket. Nätverket kommer ge oss många nya kontakter med skolor i andra delar av Malmö. Vi hoppas att väldigt många elever kommer få ta del av de positiva värden som nätverket kommer ge.

Vill du veta mer om det Antirasistiska elevnätverket?
Gustavo Nazar: Gustavo.nazar@malmo.se
Petter Carlsson Söderstrand: petter@nbr.se.

Sammanställning och intervjuer: Gustavo Nazar