Malmös Antirasistiska Elevnätverk bjuder in till möten

Tankekarta på tavla.

Det är genom möten som vi kan hitta lösningar till förändringar. Möten skapar möjligheter till kommunikation, förståelse och kunskap. Det är genom möten vi spränger gränser, öppnar våra sinnen, växer och utvecklas. Möten öppnar dörrar och varierar våra föreställningar.

Alla möten kräver arenor. Skolan är på många sätt en arena för möten men begränsas ofta till den egna skolans elever. I ett samhälle där främlingsfientlighet och sociala klyftor växer behöver Malmös ungdomar arenor för att mötas på lika villkor och via gemensamma intressen.

Jag har förmånen att får vara med när 85 elever i årskurs 7-9 möts i en gemensam strävan efter kunskap och förståelse för hur man kan hitta lösningar på växande islamofobi och antisemitism.

Torsdagen den 5 mars bjöd Malmös Antirasistiska Elevnätverk in till en heldags elevnätverkskonferens Lika Värde – Lika Rätt med föreläsningar och diskussioner. 17 högstadieskolor från alla Malmös hörn är på plats med fem representanter var för att delta i en gemensam inspiration och utbildningsdag. Bakom dagen står Gustavo Nazar från Pedagogisk Inspiration Malmö och Petter Carlsson Söderstrand från Ungdom Mot Rasism.

Gustavo benämner dagen som historisk; så många elever på en och samma plats, av samma anledning. Han poängterar hur viktiga eleverna och deras tankar och känslor är för Malmös framtid. Han lyfter deras medverkan och förtydligar hur betydelsefulla de är som representanter för ett öppet samhälle.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Hussein Hamad som verkar för projektet Under Ytan av Borlänges Islamiska ungdomsförening föreläser med tydlighet och humor om islamofobi i Sverige och fördomar och stereotyper kopplade till islam. Hur de tenderar att normaliseras efter upprepningar och riskerar att bli betrodda, inte bara av utomstående grupper utan även av individer i den egna gruppen. Han inleder sitt möte med eleverna genom att låta dem få vara med om människotestet, för som han själv säger, skratta lite tillsammans och inse att vi alla är ganska lika.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Hussein Hamad menar att det är i det stängda mötet med människor som stereotyper konstrueras, givna av kulturen eller konstruerade av individen. Han belyser hur viktigt det öppna mötet är, samt att kunna se förändringar som en komplimang. Under föreläsningen ställer han följdfrågor till åhörarna och det är flera elever som testar sina tankar och funderingar i dialog med honom. När det är dags för fikapaus samlas de direkt runt honom för att fortsätta diskutera och ventilera.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Under dagens fika och lunch pratar även jag med några av eleverna. De flesta har valt att få vara med under dagen, några har blivit tillfrågade. De uttrycker alla ett intresse av att lära mer, få kunskap och insikt om hur man kan bemöta stereotypiska kommentarer och kunna säga ifrån. Flertalet uttrycker behov av att fysiskt mötas och få insikt i andras åsikter. Några elever som jag pratar med framhåller hur viktigt det är att dra slutsatser om sina egna åsikter i relation till andras. De ser kunskap som grund för att kunna bemöta och kämpa mot rasism. Även om det inte drabbar dem själva vet de hur det kan drabba andra. De är flera som trycker på hur betydelsefullt det är att få ta del av andras upplevelser.

– Idag är det er dag, belyser Siavosh Derakthi från UMAF – Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet, när han på snabbvisit presenterar dagens andra föreläsare Mathan Ravid. I ett kort tal uppmanar han eleverna att ta vara på dagen och göra det tillsammans.

Mathan Ravid från SKMA, Svenska Kommittén mot Antisemitism, berättar om hur antisemitiska symboler och teorier har gått genom historien och hur de tar sig uttryck idag. Föreläsningen skapar frågeställningar och öppnar upp för källkritik. Mathan utmanar det visuella och visar bilder hur antisemitiska kränkningar florerar öppet och obehagligt på sociala medier och webbsidor. Det är en föreläsning som framkallar känslor och en efter en blir rösterna fler som vill vara med i diskussionen. I mötet med Mathan vågar eleverna ställa frågor, testa sina kunskaper och pröva sina åsikter. I mötet med Mathan utmanar de sig själva och sina föreställningar.

Det är genom möten som vi förändras och utvecklas, vidgar våra vyer och skapar insikt. Det är i möten som vi lär av varandra och finner, som Gustavo Nazar säger, inkluderade vägar hem.

Text och foto: Marina Walker
Film: Chris Munsey