Malmös vattenförsörjning förr och nu

Hyllie vattentorn.

Malmö har en spännande vattenhistoria som knyter ihop många delar av Malmö. Korrebäcken, som var stadens gräns mot väst, den bäck som Malmöborna hämtade sitt vatten från och som blev uppdämd till det vi idag kallar Pildammarna finns beskriven i Närmiljö som lärmiljö. Vill du veta mer om Malmös vattenförsörjning i ett historiskt perspektiv ska du klicka in på Pedagogiska kartor via Aktivitetstips- Närmiljö som lärmiljö eller direkt till Holmaskolans hemsida, Holma och Kroksbäcks vattenhistoria. Här får du förutom en historisk tillbakablick, ett par tips på experiment som visar hur man förflyttar vatten och hur ett vattentorn fungerar.

Närmiljö som lärmiljö är en del av aktivitetstipsen som du kan få genom Pedagogiska kartor. Här har vi tittat lite närmare på vad och hur man kan arbeta kring Kryddgårdsskolan, Holmaskolan och Lorensborgsskolan, men många av lektionstipsen kan användas på andra platser också.