Mamy Wata projektet på Kroksbäck

Huvudfoting.

Huvudfoting.

Idag har jag haft Mamy Wata musik med förskolorna i Kroksbäck. På onsdagarna samlar vi fyraåringarna och sjunger och har rytmik tillsammans. Sångerna anknyter till sagan och tar upp olika teman som vänskap, vatten, fiskar, djur med mera. Pedagogerna läser och bearbetar sagan på olika sätt med barnen andra dagar i veckan och de berättar för mig att många av barnen reflekterar och frågar mycket. Som till exempel varför Mamy Wata inte har någon mun och hur hon då kan andas och prata, var hon är och var hon bor och hur det ser ut där och varför hon inte har några ben? Mamy Wata är hjälpsam och god mot både människor och djur, detta har också väckt tankar hos barnen. Förskollärarna berättar att samtalen kring boken har utvecklat och vidgat barnens ordförråd, att de upptäckt och kan benämna ord de inte kunde innan. Som ett barn som inte pratar så mycket men ville skapa en antilop. Det finns även ett enögt monster i boken och en del av barnen fascineras mycket av detta, det återspeglas i deras bilder.

Tecknad människa med fisk över huvudet.
Mamy Wata

 

Huvudfoting.
Det enögda monstret

Jag försöker lägga in mycket rörelse i musikstunderna och när vi sjunger om djuren förvandlas vi alla till elefanter, krokodiler och lejon. Många av låtarna har jag plockat från den workshop som jag och Annika Josefsson, rytmikpedagog håller i för pedagogerna i Malmö stad. Idag plockade vi fram trummorna och alla barn fick varsin framför sig, försiktigt väckte vi liv i trummorna och snart var spelet igång, vi upptäckte att det går hur bra som helst att både gå, springa, ligga och hoppa samtidigt som vi spelade på trummorna. Ett annat inslag som jag sett fungerar bra är då vi sjunger sånger på det sätt som ofta görs i afrikanska kulturer, då en är försångare och resten av gruppen svarar/härmar personen. Det blir lätt för alla att hänga med och språket stärks då det finns en modell att följa. Främsta syftet med projektet är delaktighet, glädje och gemenskap, lyckas vi med det skapar vi förutsättningar för barnen att våga delta, sjunga, prata och slutligen ställa frågor och reflektera. Varje barn deltar utifrån sin erfarenhet och kunskap, och jag kan märka hur stukturen i musiken ofta hjälper dem att förstå sammanhanget. Forskningen har visat att barn utvecklar språket allra bäst i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna och då de känner motivation och engagemang.  Jag känner att vi är på god väg i Kroksbäck. Tack alla härliga barn och pedagoger, ni ger mig mycket inspiration och påminner mig om varför jag valt det här yrket. Tillsammans kan vi göra skillnad!!

Tecknad människa med hjärta över huvudet.
Mamy Wata med ett symboliskt hjärta ovanför sig. Alla bilder i inslaget är från Kullabäcken och Bullerbäcks förskola.