Marie & Eva – Hur vet vi att det vi gör fungerar?

Marie och Eva.

Hur vet vi att den skolutveckling lärare arbetar med leder till att elever lär sig mer? På vilka sätt kan elevers och lärares lärande dokumenteras och utvärderas? Vilka metoder för utvärdering känner vi till och hur fungerar de? Kom, pröva och diskutera. Inspirera och bli inspirerad på vår workshop med titeln: Hur vet vi att det vi gör fungerar?

Eva Bringéus, lektor AGVF, språkutveckling
Marie Sjöblom, lektor AGVF, kollegialt lärande

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Eva & Marie på Pedagog Malmö Live! den 27 september.