Mässa för Yrkes-SFI på Södervärn

Elever minglar på mässa.

Vill du veta mer om hur du kan studera till ett yrke och SFI samtidigt? Den frågan ställer Anna Lundvall gärna. Yrkes-SFI är en passion sedan tiden som samverkanskoordinator på Hermods. Numera är Anna Lundvall arbetsmarknadssekreterare på SFI-sektionen på Arbetsmarknadsavdelningen.

I augusti fick Anna en idé om en mässa för Yrkes-SFI, som skulle bestå av anordnare från Skåne i en blandning av kommunal och fristående regi.  Valet av lokal var givet: Komvux Malmö Södervärnskolan. På Södervärnskolan studerar för närvarande cirka 2 500 SFI-elever. Sagt och gjort, den 25 oktober fylldes Södervärnskolans rasthall och aula av utställare och intresserade SFI-elever.

Elever på mässa.

Bland utbildningsanordnarna fanns bland andra företrädare för Maskinförarutbildning, Fordonsmekaniker, Varmkök, Bageri, Kallkök mot butik och café, Träteknik, SFI för akademiker och SFI för medicinsk personal.
– Det var fantastiskt att se det otroligt stora intresse som visades av alla elever och lärare. För många elever har det inneburit en möjlighet till en snabbare väg till arbete och yrkesidentitet. Ju fler goda möjligheter man kan presentera, desto lättare blir det för våra SFI-elever att nå både utbildnings- och yrkesmål. Vi har nu märkt ett ökat intresse för Yrkes-SFI-utbildningarna och det är jätteroligt att mässan har varit med och bidragit till det, säger Anna.

Elever på mässa.

Fakta från hemsidan Yrkes-sfi i Skåne:

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Utbildningen är gratis för eleven och betalas av hemkommunen/Arbetsförmedlingen. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Yrkes-sfi i Skåne består av följande tre spår.
Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)

Arbetsmarknadsutbildning med sfi är en yrkesinriktad utbildning. Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på samma plats, oftast hos en anordnare av en

Yrkesvux med integrerad sfi

Yrkesvux med sfi är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Även yrkesvux med sfi sker på samma plats, d.v.s. hos en anordnare av en yrkesutbildning.

Akademikerspår

Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige.