Matematik med ett dynamiskt mindset

Omslag till Matematik med dynamiskt mindset

Jo Boalers senaste alster, översatt till svenska, är Matematik med dynamisk mindset – hur du frigör dina elevers potential. Boken är en mycket bra inspirationskälla för den som vill utveckla sin matematikundervisning mot ett mer problembaserat arbetssätt och väcka intresset för och lusten att lära matematik hos eleverna. För er som läst hennes tidigare bok, Elefanten i klassrummet (2008), kommer ni att känna igen vissa exempel och övningar, men i boken finns många nya bitar att ta sig an och fundera kring. Det står att den riktar sig till främst grundskolelärare, men är även mycket läsvärd för gymnasielärare.

I bokens nio kapitel får vi läsa bland annat om aktuell hjärnforskning och hur vi lär matematik, vad som händer om vi gör fel och misstag, kontra mot att hela tiden göra rätt och vikten av hårt arbete och uthållighet när det kommer till matematikämnet. I boken nämns också hur viktigt det är att ha föräldrarna med sig, då deras uppfattning och inställning till matematiken påverkar våra elever.

Ett par kapitel ägnas åt matematik och vägen till jämlikhet samt nackdelarna med nivågrupperade klasser och fördelarna med grupparbete vid problemlösning. Bedömning för lärande tas också upp i ett kapitel där författaren fördömer de många summativa prov, med fokus på procedurer, elever i USA utsätts för under sin skolgång och som ofta leder till att undervisningens fokus blir att klara proven. Hon tar upp intressant forskning, som visar att elever som utsatts för ”traditionell” matematikundervisning, där läraren presenterar begrepp och procedurer, ofta presterar sämre än elever som fått undervisning med fokus på undersökande arbetssätt, problemlösning och resonemang.

En mycket läsvärd bok, som väcker många tankar och inspirerar. Ett stort plus är att alla de exempel och övningar med rika matematiska uppgifter författaren tar upp finns samlade längst bak i boken som bilagor. I boken delar författaren också med sig av många länkar till matematiksidor med rika problem och matematikappar, samt youtubeklipp med lektionsexempel och intressanta talare.

Text och bild:  Sandra Straumits