Matematik och programmering

Logotyp för EU Code Week.

Två barn samtalar framme vid tavlan.

På Videdalsskolan programmerar man under en del matematiklektioner. Under Codeweek deltar jag i en av Johan Magnussons lektioner med årskurs 4.  Programmeringen sker både ”unplugged” dvs utan dator och med Scratch på SmartBoard.

Addition är ämnet för dagen och uppgiften är att skapa ett spel som både hanterar variabler och slumptal, intressant är att flera av eleverna är bekanta med begreppet ”random”. Begreppen förklaras unplugged och diskuteras i gruppen samtidigt som man kommer fram till hur man kan göra det i Scratch. Eleverna får välja en lapp med en siffra(random) som läggs i en låda(variabel). Det blir samtidigt begreppsinlärning och ordkunskap och ger eleverna möjlighet att tänka på nya sätt kring addition.


Barn programmerar i scratch.

När eleverna börjar arbeta med spelet i Scratch finns det man gått igenom samtidigt på Smarboard och det finns även fusklappar som man kan ta med sig om man vill fortsätta hemma.
Man arbetar med begrepp på hög absraktionsnivå och de görs tillgängliga på ett handfast sätt genom kombinationen av unplugged konkretion och åskådligheten i Scratch.
Se exempel på elevs pågående arbete i Scratch

 


Logotyp för codeweek i Malmö grundskolor. Läs mer om programmering och aktiviter under Codeweek

Text: Staffan Hessel