Matematikbiennalen 2016 – en förunderlig resa, Del 1

Logotype för matematikbiennalen.

Matematikbiennalen är en återkommande konferens som genomförs vartannat år i olika delar av Sverige. I år var det den 19:e konferensen i ordningen och Karlstad Universitet stod som värd under de två dagarna 28-29/1.

Jag tillsammans med några av mina kolleger som arbetar med matematikutveckling på Pedagogisk Inspiration, i Malmö stad, hade förmånen att få vara med på denna Biennal som gick under temat Matematik – en förunderlig resa. Tillsammans med 2400 andra deltagare valde vi mellan 200 olika programpunkter. För att kunna delge er som inte hade möjlighet att vara med kommer vi en tid framöver att göra nedslag på några av de ”platser” som vi besökte under vår förunderliga resa i matematikens värld.

Första nedslaget är: Laborativ matematik som bedömningsform, föreläsare här var Per Berggren och Maria Lindroth, båda lärare vid Trädgårdsstadsskolan i Tullinge. De arbetar mycket med laborativa aktiviteter för att visualisera matematiska begrepp och samband. För att aktiviteterna ska vara ett tillfälle till ett lärande för eleverna, där de får utveckla olika matematiska förmågor, dokumenterar eleverna sitt arbete i laborationsrapporter. Dessa rapporter bedöms sedan av eleverna själva eller av läraren utifrån givna bedömningsmatriser. För att konkretisera kunskapskraven har lärarna skrivit egna laborationsrapporter på C-nivå som sedan eleverna får diskutera och därefter ta fram egna konkretiserade förslag på E- respektive A-nivå. Anledningen till att de utgår från C-nivån är att tydliggöra lärarnas förväntningar på eleverna. I arbetet med bedömning arbetar man med både kamratrespons och självbedömning. Eleverna väljer själv ut vilken rapport som sedan ska bedömas av läraren.

Per och Maria menar att, för att laborativ matematik ska bli en naturlig del i undervisningen så måste den också vara en naturlig del i bedömningen.

Här hittar du deras presentation och laborationsmall:

Biennalen 2016

Laborationsrapport mall

Text: Angelina Briggner