Matematikens dag på Dammfriskolan

Elever läser instruktioner på papper.

Hur tänker du, frågar Moa till kamraten som sitter bredvid på bänken. Uppgiften de diskuterar handlar om att beräkna omkretsen på halva skolans idrottshall. Eleverna som vänder och vrider på problemet går i åk 3 på Dammfriskolan. Simon MP som går i åk 7 hjälper dem att komma vidare i sina resonemang. Det är också han som hittat på matematikuppgiften som eleverna funderar kring.

Det är Matematikens dag på Dammfriskolan. Det hörs ett svagt sorl i skolans idrottshall där eleverna i åk 3 går runt i grupper till de olika stationerna. Vid varje station möter de intresseväckande matematikproblem som de kan känna igen sig i och också utmanas vidare i sitt tänkande. Det är skolans elever i åk 7-8 som helt och hållet arrangerat dagen. Eleverna som har spetsmatematik på schemat har under en veckas tid planerat de olika matematikstationerna. Lotta Elvstam, som är lärare på spetsutbildningen beskriver hur eleverna reflekterat kring svårighetsnivå när de skapat uppgifterna för de yngre eleverna. Vad klarar man och vad står det i kursplanen för matematik att man ska kunna i åk 3? De har diskuterat och resonerat utifrån förmågor och tittat på uppgifter i nationella proven för åk 3. Lotta berättar att det finns ett matematikråd på skolan från F-9 som arbetar gemensamt för att få en samsyn och en röd tråd i elevernas lärande.

angelina2

Martin i åk 7 och Elsa i åk 8 frågar eleverna hur många kryddmått de tror att det får plats i en matsked? Juliene, Omar, Fabian och Wilja enas om ett svar och får sen undersöka själva om deras svar stämmer. Eleverna skriver ned sina svar på miniwhiteboards som det går lätt att både skriva och sudda på.

angelina3

Vid en annan station står Max och Leith i åk 7 i vita labbrockar. De frågar gruppen vilken volym de tror att klotet rymmer? Eleverna gissar på 4 dl och ser sen hur nära deras hypotes är, när den röda lösningen fylls i. Det fick plats 5 deciliter. Max och Leith berättar hur kul det varit att klura ut uppgifterna som både skulle få eleverna att samarbeta och vara vardagsnära men också ge utmaning.  Max som har kemi som favoritämne ger sen en färgstark kemidemonstration som ett extranummer.

En uppgift handlade om ekvationer. Kan du lösa problemet?

angelina4

Bild och text: Angelina Briggner