Matematiklyftet i förskoleklass

Former vikta av papper.

Vill ni läsa om hur matematiklyftet genomförts i förskoleklass på Österportskolan här i Malmö, kan ni titta på följande blogginlägg:

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/matematiklyft-i-forskoleklass/

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö