Matematiklyftet: kompetensutveckling genom kollegialt lärande

Pyramid byggd av små pyramider i papper.

I Malmö stad är det under läsåret 2013/14 knappt två hundra lärare från grundskolan/gymnasieskolan/vuxenutbildningen som deltar i Skolverkets stora ämnesdidaktiska satsning Matematiklyftet. Med hjälp av elva handledare träffas lärarna i grupper för att diskutera sin matematikundervisning och genom kollegialt lärande hjälpas åt att utvecklas som lärare.

I matematiklyftet läser lärarna texter och tittar på filmer kring forskning om matematikdidaktik. Dessa ligger sedan som grund för en litteraturdiskussion och gemensam lektionsplanering. När alla lärarna genomfört lektionerna träffas lärarna igen för att utvärdera resultaten.

Träffarna i matematiklyftet är varje vecka, vilket innebär att mycket av lärarnas kompetensutvecklingstid (cirka 70 av 104 kompetensutvecklingstimmar) under året används till matematikutveckling. Under en termin hinner lärarna med en modul. Under ht13 har fokus varit främst på Taluppfattning i grundskolan och på Problemlösning i gymnasieskolan.

Allt material som används i matematiklyftet finns på Skolverkets hemsida Lärportalen. Välkomna dit och bli inspirerade!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö