Matematiklyftet: Problemlösningsmodulen på Latinskolan

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

För gymnasieskolan har det under hösten bara funnits en modul i matematiklyftet och den handlar om problemlösning. På Latinskolan är åtta matematiklärare med och de träffas en gång i veckan (60-90 minuter/möte) för att genomföra kompetensutvecklingen. Såhär kan det se ut på ett möte:

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

I modulen har de fört diskussioner kring frågor som:

  • Hur stödjer vi eleverna i problemlösningsprocessen?
  • Hur kan vi synliggöra olika strategier för problemlösning?
  • Hur kan vi få igång en givande helklassdiskussion som utgår från elevlösningar?

Vad tycker lärarna har varit bra med matematiklyftet? Vi frågar Sofia Hansson och Antonios Marinos.

Sofia och Antonios sitter vid bord med dator och block.

Sofia tycker att det har varit positivt att träffas, hjälpas åt att skifta fokus och hitta stöd i varandra. Antonios säger att matematiklyftet ger en möjlighet för att lära något nytt varje dag och att förbättra sin undervisningsstil.

Vilka utmaningar finns det då i matematiklyftet? Det ställs krav på deltagarna att engagera sig i innehållet på Lärportalen (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns) och matematiklyftet kräver både tid och vilja att våga testa nya idéer.

Antonios ser det dock som en möjlighet att lyfta Latinskolan. Det är en ny skola, med en ny sammansättning av lärare, och matematiklyftet ger dem möjlighet att träffas. Sofia säger att i matematiklyftet vill de hitta ”små saker som kan göra stor skillnad”.

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö