Matematikundervisning med IKT

Begrepp om IKT.

Matematikundervisning med IKT

Anmäl er till Matematiklyftet för lärare åk 4-9

Begrepp om IKT.Matematikundervisning med IKT är en ny modul inom Matematiklyftet. Syftet med modulen är att du ska få använda IKT i din egen matematikundervisning, utmanas till reflektion över dina undervisningsbeslut samt tillägna dig en bredare uppsättning metoder och arbetssätt med särskilt fokus på IKT. Förhoppningen är att du som arbetar med denna modul ska bli inspirerad att på egen hand och tillsammans med kollegor utveckla din tekniska IKT-kompetens. Du ska också planera, genomföra och värdera IKT-relaterad undervisning.

Läsåret 2015/2016 startar vi på Pedagogisk Inspiration en grupp för lärare åk 4-9. Utbildningen pågår under två terminer med sammanlagt 6 träffar á 2 timmar mellan kl. 15.00 -17.00 på varierade veckodagar.

 

Förutsättningar för att kunna genomföra modulen:

  • Tillgång till projektor i sitt klassrum/undervisningssal
  • Läraren har en dator/lärplatta
  • Eleverna har tillgång till en dator/lärplatta med internetuppkoppling vid en del undervisningstillfällen.

Alla träffar är i Pedagogisk Inspirations lokaler på Rönnbladsgatan 1B

Anmälan senast: Torsdag 22 oktober

Anmälan:      http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1615

Om det finns någon skola som önskar handledning för en egen grupp så kontakta oss.

Kursansvariga:

Angelina Briggner,                                                         Annie Bergh

Matematikutvecklare                                                     IKT-pedagog

 Välkommen till IKT-utvecklande arbetssätt i matematik!

/Petra S Källberg