Matematikutvecklarna på PI

Grupp av kvinnor samlade.

Matematikutvecklarna på PI stödjer, handleder och fortbildar ALLA som är pedagogiskt verksamma inom matematik genom verksamhetsnära kompetensutveckling. Vårt arbete bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom det matematikdidaktiska fältet.

Vi bjuder in och arrangerar seminarier och kurser inom matematikområdet samt driver en blogg på Pedagog Malmö. Vi har möjlighet att vara med i verksamheterna för att driva, stödja, fortbilda och inspirera i matematikutveckling utifrån era behov och önskemål. Inom förskolan arbetar vi med att synliggöra matematiken bland annat genom pedagogisk dokumentation. Inom gymnasiet och Komvux kan vi tillsammans med er utveckla och utforma olika verktyg som är specifikt anpassade till verksamheten.

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö