Matematisera mera – om konsten att förändra en klassrumspraktik, Del 3

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet. Cecilia föreläser på Biennalen om utbildande av elever i matematiska resonemang, argumentation och kreativ problemlösning.

Matematiserande är, enligt Cecilia, att se matematiken som en aktivitet där vi:

 • fokuserar på matematiska idéer
 • systematiserar och kvantifierar
 • representaterar, symboliserar och modellerar
 • generaliserar
 • argumenterar och bevisar

 Som man frågar får man svar

Exempel på öppna frågor.

Om vi låter eleverna arbeta med öppna uppgifter kan vi ställa många frågor kring elevernas lösningar och svar. De frågor vi ställer till eleverna bör efterfråga elevens tankar och inte bara rätt svar. Med ett medvetet val av frågor kan vi få eleverna att lita på sitt eget matematiska tänkande:

 • Hur kom du fram till det?
 • Är det rimligt? Varför/Varför inte?
 • Hur kan du kontrollera för att övertyga dig själv?

Vi kan få eleverna att se samband:

 • Hur hänger det ihop med…?
 • Vilka idéer som vi haft uppe förut hade vi nytta av i det här problemet?

Hjälpa eleverna att ställa hypoteser och lösa problem:

 • Vad händer om…?
 • Vad händer om inte…?
 • Vad är lika och vad är annorlunda med din lösning jämfört med din kamrats?

Få eleverna att resonera matematiskt:

 • Vad lägger du märke till?
 • Vad är samma och vad ändras?
 • Är det alltid så? Varför/Varför inte? Hur kan vi veta det?

Skapa mening med matematiken och skapa en känsla för vad det innebär att argumentera och redogöra:

 • Håller du med? Håller du inte med? Varför/Varför inte?
 • Har någon samma svar men ett annat sätt att förklara?
 • Har någon en annan lösning? Hur fick du fram den?

Presentation där det står hur fostrar vi matematiker?

Text och bild: Maria Dellrup