Mathematics inside the black box

Åtta pedagoger sitter i klassrum.

Under läsåret 13/14 har gymnasielärare på Heleneholmsskolan och på Pauliskolan (se bilden) haft ett projekt kring bedömning för lärande i matematikklassrummet. Projektet har utgått från boken ”Mathematics inside the black box” som bygger på forskning av Hodgen och Wiliam. I projektet har lärarna arbetat med litteraturdiskussioner, auskultationer och diskussioner kring hur summativa prov kan användas i formativ undervisning.

Åtta pedagoger sitter i klassrum.

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö