Med kompass på skolgården

Elever tittar på kompass på ipad.

Instruktioner på tavla.

I ”Vi läser och reser”-temat har vi bekantat oss med väderstrecken både på världskartan och på vår skolgård. När vi pratar om att världen är delad i världsdelar och att t.ex. Afrika ligger söder om Europa känns det abstrakt för många av eleverna.Elever tittar på kompass på ipad.

Idag tog vi med oss kompassen ut på vår egen skolgård och då kändes väderstrecken plötsligt mer verkliga.

Kompass ritad på asfalt.

Med hjälp av kompassen ritade vi upp väderstrecken på asfalten och sedan kunde vi lyfta blicken och se vad som ligger norr om vår skolgård. Jo men där ligger ju Babylon där alla handlar varje dag.

Kompass ritad på asfalt.

Åt söder hittade vi lekplatsen ”Stenarna”, i öster gräsplanen och i väster multiarenan.

Elev sitter på skolgården.

Vi har alltid språkmål på våra lektionspass. Idag skulle alla säga ”Öster om vår skolgård ligger…” osv.
Teckning och text om väderstrecken på skolgården.

När vi kom in gjorde vi en gemensam text om väderstrecken på vår skolgård. Vi illustrerade och monterade dagens arbete i den fina temaboken.

Färglagda bokstäver som bildar ordet Temaboken.

Alla elever tyckte att det var roligt att ha lektion ute och var eniga om att vi måste göra det igen snart.

Text och bild: Anna Duncanson