Med LEGO som lärverktyg

Indikatorer på lekfullt lärande står på affisch.

Chromebook, iPad och en låda LEGO – naturliga verktyg för pedagoger i Malmö Stad. Med LEGO i undervisningen skapas djupt och lustfyllt lärande och många förmågor tränas samtidigt som ämnesövergripande arbete möjliggörs.

Senaste året har Grundskoleförvaltningen i Malmö satsat stort på LEGO. På alla kommunala grundskolor finns minst en klassuppsättning LEGO WeDo och/eller Mindstorms (kontakta skolans IKT-pedagog eller Pedagogisk Inspiration om du inte hittar materialet på din skola). LEGO som pedagogiskt verktyg är en integrerad del i Grundskoleförvaltningens IKT-handlingsplan (Varje elevs bästa digitala skola) och därför finns också mycket stöd att hämta på Pedagogisk Inspiration

Nyligen fick en grupp pedagoger från Malmö möjlighet att inspireras av olika miljöer där LEGO är ett naturligt inslag i lärandet. Detta var under en studieresa till Billund där LEGO-house och International School of Billund (ISB) besöktes samt samt Pedagogiskt Center i Kolding. 

International School of Billund

Bord fyllt av lego redo att byggas med.

I LEGO-rummet står ett stort bord fullt med alla tänkbara LEGO-bitar och längs hyllor finns färdigmonterade LEGO-modeller att utgå ifrån för den som behöver. Här driver pedagoger praktisk undervisning som tränar utforskande designprocesser, analytiska och problemlösande förmågor. Skolan har skapat ett eget Makerspace, där är LEGO ett centralt inslag i utformningen av modeller och visualiseringar av produktidéer. Legot kombineras friskt med andra material som kartong, trä, snören etc. I flertalet klassrum ligger dessutom en klassrumsuppsättning av 6-bricks, som används för aktivitetsövningar som kan bryta trötthet, skapa fokus och gemenskap i klassrummet.

 Sex legoklossar står ihopbbygda.

På ISB använder  personal och elever LEGO integrerat  i undervisningen. Materialet är enkelt att tillgå och ett genomgående ämnesövergripande arbetssätt förstärker möjligheterna att skapa inspirerande  lektioner och förhoppningsfullt lustfyllt lärande. Här är ses LEGO som ett verktyg för att stimulera elevernas lärande, inte som en undervisningsmetod. Ett hjälpmedel för att öka förståelsen av arbetsområdet för eleverna.

LEGO-skålen, LEGO-utställningen, LEGO-rummet och “Pedagogy of Play”-planscherna vittnar om  att undervisningen utgår från nyckelorden Choice – Wonder – Delight. Ett koncept som utvecklats tillsammans med bland annat Harvard Graduate School of Education.

LEGO-house: home of the brick

Senaste tillskottet i LEGO-familjen är LEGO-house som är ett upplevelsehus utöver det vanliga, beläget i LEGO´s hemort Billund. Förutom en inspirerande rundvandring träffade vi en av LEGO-EDUCATION´s pedagoger som pratade om filosofin kring LEGO. Händer på projicerad presentation.

Den enkla hanteringen av bitarna gör att alla kan vara delaktiga oavsett ålder, förkunskaper eller andra förutsättningar. Det praktiska arbetet med händerna gör att andra förmågor än enbart teoretisk kunskap står i centrum, alla  i elevgruppen får möjlighet att visa sina styrkor och lärandet stärks när flera sinnen är involverade. LEGO – materialet ämnar sig väl för att jobba visuellt, både med bildstöd i pedagogiken och i utformningen av slutresultatet: modeller, foton eller animationer och film men även för att arbeta med olika typer av känslor.

Det finns olika typer av uppgifter med LEGO, vanliga traditionella med beskrivning, öppna uppgifter där elevernas kreativitet leder fram till ett känt slutmål och uppgifter där eleverna själv styr processen.

Efter att ha mött LEGO Educations egna pedagoger, observerat erfarna LEGO-pedagoger i skolmiljö, provat och utvärderat egna klassrumsaktiviteter, vill vi gärna dela med oss av fler erfarenheter. Det är lätt att placera LEGO i facket “leksak”, men rätt använt är de pedagogiska möjligheterna med en låda LEGO fantastiska. Pedagoger i Malmö har tidigare skrivit om att bredda förmågorna i programmering, värdegrundsarbete och historieberättande, skapa naturliga samtal i en grupp, allt med hjälp av dessa enkla plastbitar. 

Skrivet av Martin Müntzing, Magnus Hemborg och Mia Lorentz