Gå direkt till innehållet
Programmerad grodrobot i lego.

Publicerat:

Ser möjligheter med kodning

I höst blir programmering en del av schemat som ett led i att öka elevernas digitala kompetens. Men först är det lärarna som ska utbildas – i Malmö görs det till exempel med hjälp av legobyggande.

Grundskoleförvaltningen i Malmö satsar på Lego Education, där man med hjälp av We Do och Mind Storms kombinerar legobyggande med programmering. We Do-konceptet är riktat till de yngre barnen, primärt i årskurs ett till fem, och Mind Storms till årskurserna därefter. Magnus Hemborg, IT-pedagog på Lorensborgsskolan, utbildar lärare inför höstens programmeringspremiär och ser stora möjligheter med att arbeta både ämnesövergripande med programmeringen i skolan och att fritidshem och skola samarbetar.

– Det är mycket material som är riktat till no-läraren, inom fysik, biologi och teknik. Men ser man på dokumentationsverktyget kan man skriva mycket, och där får du texten till svenskan. Du kan ta bilder som du kan redigera digitalt i bildundervisningen. Så plötsligt har du rätt många ämnen du kan jobba in – med ett material.

Övar sig på att samarbeta

Samarbete, kommunikation, problemlösning och logiskt tänkande – att programmera legorobotar tillsammans kan i bästa fall utmana eleverna på flera sätt. Magnus Hemborg.

– Jag tror det är bra att ge eleverna tydliga roller – vem är gruppledare, vem plockar klossar, vem läser ritningen? Involvera så många som möjligt i det här, ska det bli bra så måste det få ta tid, säger Magnus Hemborg. 

Han ser stora möjligheter när det gäller att överföra till exempel problemlösningen från programmeringen till andra ämnen.

– Vi ska inte utbilda några programmerare på låg- och mellanstadiet, utan vi ska få eleverna att se lösningar och att de ska lära sig lösa problem. Får man in det i annat skolarbete tror jag att vi kan se stora vinster med programmeringen.

Text & Foto: Fredrik Thunberg