Med Monroe som ledstjärna

Sol skiner bakom moln.

Det kollegiala lärandet på Värnhemsskolan går in på sitt tredje år. Fram till nu har vi träffat våra kollegor under ett antal teman och upplägg; nu provar vi ett nytt koncept med inspiration från kollegorna på UH – men också med en (för oss) helt ny inspirationskälla: Dr. Lorraine Monroe.

Det är sant att ingen organisation undkommer förändringar. Men det betyder inte att alla får uppleva det Värnhemsskolan har varit med om, är med om och kommer att vara med om de närmaste åren*. Det kollegiala lärandet har också förändrats sedan det startade för cirka tre år sedan, men där har ledningen mer eller mindre medvetet valt att prova olika koncept genom åren.

Alla fick lite av allting

Med förstelärarnas olika kompetensområden som grund har det blivit workshops i allt från Orange blomsterbuske.entreprenöriellt lärande, språkutveckling, normkritik och lässtrategier till IKT och bedömning. Lärarna har nästan hela tiden själva fått välja vilka förstelärarworkshops de ville vara med på, men från och med vt 2017 bytte vi upplägg. Tillsammans med lektor i kollegialt lärande Marie Sjöblom, planerade vi istället att alla skulle få lite av allting: två gånger IKT, två gånger “kunskaps-speed dating”, två gånger bedömning osv… Samtidigt höll tre förstelärare i separata, längre läslyft och auskultation med utvalda lärargrupper på skolan.

Ny rektor – nya vindar

Nu provar vi något nytt där alla förstelärare gör samma sak. Vår nya rektor Jerry Ahlström har delat med sig av sina positiva Person står på stenar ute i havet.erfarenheter med Dr. Lorraine Monroe. Hennes bok “Nothing´s impossible” blir vår nya ledstjärna i arbetet med kollegialt lärande under hela läsåret (den svenska översättningen “Våga leda i skolan” är slutsåld på förlaget, men finns inläst på Legimus). Vi kommer också att ta med annan, modernare forskning, samt spränga in moduler med IKT, värdegrund och språkutveckling – områden som vi i viss mån saknar hos Monroe. Den röda tråden under hela läsåret blir ”Ledarskap i skolan”.

Ingen dans på rosor

Till första gången läser kollegorna kapitel 5 ”Att tro på mig själv” –  Att höja sig över folk som vill dra ned en”, välja ut 1-3 citat samt skriva ner sina reflektioner kring dessa i en s.k. dubbellogg. I kapitel 5 får vi följa Lorraine Monroe som nyutexaminerad lärare för en klass med trettiosex (!) 12-åriga flickor, något som visar sig vara långt ifrån en dans på rosor. ”Vi har haft sex engelsklärare innan dig – och vi kommer att få en åttonde”, deklarerar klassens informella ledare. Monroe sliter hårt för att få ordning på klassen, skapa studiero, respekt och goda rutiner. Hennes viktigaste lärdomar är att läraren måste kommunicera enkelt, tydligt och klart  – men framför allt vara uthållig och inte kompromissa med gällande regler. I hennes fall följande:

  • Gå in i klassrummet tyst
  • Sätt dig ner
  • Börja arbeta enligt lärarens instruktioner (på tavlan)
  • Svara med hela meningar
  • Prata inte och lämna inte din plats
  • Efter 15 minuter går vi igenom uppgiften

Livliga diskussioner på Värnhemsskolan

Det visar sig att ordning och struktur är något vi verkligen vill diskutera på vårt första träff i kollegialt lärande. Av flera skäl. Passar någon av Monroes regler på Värnhemsskolan? Solnedgång.Fungerar de i alla kurser? Det råder delade meningar om det, även om vi är överens om mycket. Reglerna måste vara rimliga. Läraren ska inte låtsas vara någon annan, det blir bara tragiskt. Det märks att nästan alla kollegor har läst kapitlet av Monroe och blivit berörda på något sätt, positivt och negativt. Några tycker att boken är gammal skåpmat (utgivningsår 1997) men många känner ändå igen sig i Monroes situation. Diskussionen mynnar ut i vad vi konkret ska testa att göra i klassrummet – och här har vi (förstelärarna) i förväg formulerat två målsättningar som är direkt knutna till vårt uppdrag ”Ledarskap i skolan”:

  • Skapa arbetsro och lugn
  • Få eleverna aktiva

Fina hypoteser…

För att få ett par extra ögon med, ska lärarna auskultera hos varandra. Fokus ligger på lektionsstarten och vi enas om att titta närmare på hur det fungerar när vi provar följande:

  • Eleverna möts av en kort lektionsplanering i punktform på tavlan (och i Classroom)
  • Eleverna blir omedelbart involverade i en uppgift som engagerar alla samtidigt, t.ex. några inledande frågor som ska besvaras skriftligt, som en slags ”check in”.

Varför provar vi just detta? Att ge eleverna överblick över lektionspasset, skapar lugn. Att starta med att en uppgift som gör alla elever aktiva, skapar en arbetsro som (förhoppningsvis) håller i sig hela lektionen. Fina hypoteser som kan vara sanna, falska eller mitt emellan… Om ett par veckor vet vi, för då träffas vi igen. Sedan kommer ett nytt inlägg från oss.

Förstelärarna på Värnhemsskolan

Alexandra Allard, Linda Freij, Åse Holmberg, Madeleine Lundgren, Ingela Mastborn, Kerstin Ryning, Fredrik Tilleus, Anna Windeleff  Gustafson

Text & bilder: Anna Windeleff Gustafson