Mina förväntningar på Pedagog Malmö för Skolledare

Hand håller upp lökar som börjat gro.

Vi talar ofta om nödvändigheten av delakultur, erfarenhetsutbyte, inspiration och samarbete i skolan. Många av oss skolledare ser på detta som en bas att bygga arbetet på. Lärare som tillsammans delar på arbetet och belastningen samtidigt som kvaliteten skulle kunna öka. En ”Vinn – Vinn” situation. Många skolledare driver på och jobbar för att skapa förutsättningar för lärare att deltaga och ingå i en delakultur. Det är en viktig aspekt av det pedagogiska ledarskapet enligt mig.
Ofta är vi framgångsrika i denna strävan. Det börjar hända en hel del inom området. Men hur är det egentligen hos skolledarna själva? Jag tror många skolledare skulle säga att de samarbetar mycket och att de också delar med sig. Men, handen på hjärtat, är samarbetet strukturerat och tillgängligt för alla eller är det mer olika små grupper av skolledare som har varandra som nätverk. Men det är inte alltid så lätt för en skolledare att få tillgång till dessa nätverk.
Jag tror på en nästintill fullständig öppenhet. Jag tror på att vi mellan individer, mellan skolor, mellan förvaltningar, mellan kommuner delar med oss av vad vi kan och vad vi gör för att stödja och inspirera andra och göra deras arbete lättare.
För att förverkliga ett sådant arbetssätt behöver vi hitta strukturer och vägar för delandet. Många skolledare delar idag genom Twitter, Facebook eller egna bloggar. Det är ett bra första steg men det är inte särskilt överskådligt. Det saknas ofta en struktur, en hemmahamn.
I detta sammanhang blir jag därför glad för det initiativ som Pedagog Malmö nu tar genom att de skapar en avdelning för skolledare på sin webb. Pedagog Malmö för skolledare. Redaktionen skriver följande om sidan:
shallots
”Pedagog Malmö för skolledare kommer att handla om att leda en lärande organisation. Fokus är skolledarskap (ledarskap inom förskola, skola och fritidshem), inspiration och Malmö.”
Det är detta det handlar om. Ett lärande! En lärande organisation behöver interaktivitet. Jag tror inte på att sitta passiv och bli matad av lärande. Jag tror på aktivt deltagande i lärandet. Precis som jag tror på aktivt lärande inne i våra klassrum. Det är inte så stora skillnader i lärandet mellan oss professionella och våra elever.
Nu har vi skolledare chansen att bli aktiva inom en struktur. Vi kan vara aktiva genom att ta del av Pedagog Malmös skolledarblogg. Vi kan vara aktiva genom att deltaga i samtalet kring våra egna och andras erfarenheter. Och, vi kan vara aktiva genom att själva bidra med inlägg, kanske till och med blogginlägg på Pedagog Malmö.
Jag har stora förväntningar på Pedagog Malmö för Skolledare. Jag hoppas att ni andra också ser möjligheterna och känner er trakterade att deltaga i arbetet, samtalet och delandet. Det finns alla möjligheter för oss skolledare att föregå med gott exempel här. När vi vill att vår personal ska vara aktiva i delandet så kan vi visa att inte heller vi ledare missar chansen när vi nu har fått den.

Text: Edward Jensinger, Områdeschef AGVF

grey_line_750
Reds. anm:
Edward delar också med sig av sina tankar kring  skola, skolutveckling, IT i skolan, Skolbibliotek och mycket annat i sin blogg  Edward och Skolutvecklingen