Minskad covid-rädsla hos föräldrar

Ordet news bildas av fyra tangenter.

Det är fredag och det är dags för Pedagog Malmö att sammanfatta veckans förskole- och skolnyheter.

I början av coronapandemin höll många föräldrar sina barn hemma av rädsla för sjukdomen, något som ledde till orosanmälningar och hot om vite från skol- och elevhälsoansvariga. Men nu, en bit in i vårterminen 2021, är läget helt annorlunda, rapporterar nyhetsbyrån TT.

Ja till betyg i fyran – trots lärarkritik

Trots kritik från fler instanser har riksdagen nu röstat igenom betyg från fjärde klass. Bland annat har lärarförbundet framhållit att det saknas vetenskapliga belägg för att reformen skulle ge högre kunskapsresultat. Rektorerna får själva välja att införa betyg i fyran och femman. I Malmö är till exempel intresset bland rektorerna svagt, enligt grundskolechefen Anders Malmquist.

– Vi har inte någon dagsaktuell inventering. Tidigare inventering visade att intresset från rektorerna är svagt och vi har ingen fortsättning planerad, säger han till tidningen Läraren.

Reformen som är en del av januariöverenskommelsen var från början ett förslag från Liberalerna. Lagändringen gäller från 1 april 2021, omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Rapport: Män diskrimineras

Män som söker arbete som förskollärare eller barnskötare riskerar att ansökningarna plockas bort direkt, enligt en studie ledd av forskare på bland annat Linköpings universitet. När forskarna skickade ut över 3 000 test-ansökningar till arbetsgivare runt om i landet visade det sig att manliga sökanden diskriminerades.

– Att mäns ansökningar sållas bort i ansökningsprocessen är intressant. Vi vet ju sedan tidigare att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden vad det gäller lön och befordran. Följdfrågan blir då, vad händer på vägen, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi, till tidningen Läraren.

Dom försenar digitala nationella prov

Den så kallade Schrems II-domen för att de digitala nationella proven försenas. Provplattformen lever nämligen inte upp till kraven på hantering av personuppgifter enligt den dom som kom i somras. Skolverket utreder just nu frågan, men klart är att de digitala proven inte kommer att kunna införas under 2023 som planerat.

Förbereder för tioårig grundskola

Sedan hösten 2018 är skolplikten i Sverige tioårig i och med att förskoleklassen blev obligatorisk. En statlig utredning håller nu på att ta fram förslag på hur grundskolan kan bli tioårig. Ett nytt statsbidrag ska till exempel användas för att fortbilda förskollärare i förskoleklass, så att de ska få behörighet att undervisa i grundskolans första årskurser. Under 2021 avsätts 100 miljoner kronor till den här satsningen.

Trevlig helg!

Det händer mycket på skolor och förskolor i Malmö! Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!