Misslyckas – en risk den djärve tar!

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
IKT-dag inleds

I fredags, den 21 april, på tid avsatt för kollegialt lärande för skolledare, fann jag mig imponerad av en kollega. Denne berättade helt frankt att hen tyckte sig ha misslyckats med att åstadkomma distribuerat ledarskap på det sätt som önskats. Ambitionerna å min kollegas sida hade varit andra, och större, än vad som visat sig vara genomförbart.

När kollegan berättade närmare tänkte jag att hen var lite orättvis mot sig själv men å andra sidan tycktes det sagda misslyckandet inte tynga vederbörande utan snarare sporra till framtida förbättringar. Kollegan fortsatte med att berätta hur en medarbetare ur kategorin ”övrig personal” hade kritiserat ledarskapet och hur hen hade reflekterat över kritiken och använt sig av den. Att kunna konstatera ett misslyckande, att ha en idé om hur det ska åtgärdas och att värdesätta kritik, som skulle kunna ha avfärdats, allt det är värdefulla förmågor. Min kollega är en förebild!

Ett av de kapitel som vi hade läst till fredagen handlade om ”the dark side” av distribuerat ledarskap.  I gruppen resonerade vi om vikten av att som ledare vara tydliga utan att i detalj beskriva hur någon annan ska göra. Tydlighet får inte slå över och bli rigiditet. Parallellt måste vi ge frihet men utan att ge avkall på mål och riktning. Hur hittar vi en balans mellan tydlighet och frihet att agera? Hur skapar vi ett ledarskap som är tillräckligt detaljerat i sina instruktioner samtidigt som det lämnar tillräckligt stor frihet för medarbetarna att tänka ut egna lösningar? Strukturen ska tjäna de kvaliteter vi vill ha, inte härska över dem, sa någon klokt.  

Harris visar på två vinklar av distribuerat ledarskap. Vi kan se det som ett sätt att ge uppgifter till någon annan eller så kan vi se det som  en process där inflytande förändrar hur människor tänker och agerar. Väljer vi det förra riskerar vi att bara lägga på medarbetare uppgifter men om vi väljer det senare får vi medarbetare som handlar som de kloka och ansvarstagande personer de är. Det är lätt att räkna ut vilket som gynnar verksamheten bäst. 

Jag ska göra som min kollega och fråga mig var jag själv misslyckas i detta och hur jag kan bli bättre!