Multiplikation – en start

Kuber ligger i högar.

Veckorna före vi introducerade multiplikation, tränade vi in några multiplikationssånger.

  • 2-hopp
  • 3-hopp
  • 4-hopp
  • 5-hopp
  • 10-hopp

Sångerna finns på denna länk.

http://fredriksbergsflippar.blogspot.se/p/multiplikationssanger.html

Barnen älskar sångerna och har lärt sig allihop utantill, vilket var vårt mål.

Mål skrivet på tavla.

Alla hopp är bra att kunna när man ska lära sig multiplikation. Men vi måste förstå vad multiplikation är.

Mål skrivna på tavla.

På Rosengårdsskolan har vi alltid specifika språkmål i vår undervisning.

Pedagog står vid tavla och pekar på text.

Genomgång av dagens mål.

Färgglatt material ligger på röd rund matta.

Grupperingar om 10.

Elevers händer håller i kuber som läggs i högar.

Bygga

Elevers händer håller i kuber som läggs i högar.

Samarbeta

Kuber ligger i högar.

Hur många grupper?

Elevers händer håller i kuber som läggs i högar.
Hur många i varje grupp?

Färgglatt material ligger på röd rund matta.

Alla samlade runt mattan. Alla fick peka och säga i tur och ordning.

Kuber ligger i högar.

Säga med addition: 10 + 10 + 10 = 30

Säga med multiplikation: 3 x 10 = 30

Instruktioner på tavla.

Alla väl förberedda för eget arbete.

Elev tecknar blomma.

Med 10-hoppsången på läpparna gick det som en dans.

Text och bild: Katharina Olofsson