Några septemberdagar utomhus

Tre kvinnor tittar på papper fäst på skrivbräda.

Vad händer på Malmö Naturskola? September sprang iväg men jag lyckades fånga några saker med mobilkameran. Nu har jag äntligen tid att sitta ner och titta igenom kamerarullen i mobilen. Här kommer några korta nedslag från min september.

 

Tre kvinnor tittar på papper fäst på skrivbräda.Till fortbildning i Käglinge den 2 september kom 25 st lärare, elevcoacher och skolledare från Värnhemsskolan. De flesta tog sig dit med buss 32. Tillfället var skräddarsytt genom att vi planerat den tillsammans med en av lärarna, Hana. Bland annat skrev vi i min grupp dikter till blommor. En spännande diskussion vi hade i min grupp var förhållningssätt till elevers nyfikenhet.

 

Utställningsbord i bokskog med skylt för Malmö naturskola.Bokskogens dag den 7 september tog emot runt 5000 besökare ute i Torups Bokskog. Hos Malmö Naturskola kunde besökarna leta efter småkryp och bl a lära sig vilken djurgrupp gråsuggan tillhör. Det blev också en hel del samtal om svampar och Pedagogiska kartor.

 

Pedagoger står i ring utomhus.Första tillfället för kursen Teknik ute i förskolan genomfördes också vid Naturskolans hus i Torup. Det var den 23 september som 23 st förskolepedagoger arbetade med eld och kommunikation. Bland annat kolade vi trä till krita samt transporterade meddelanden i en fast installation, fram och tillbaka. Nästa tillfälle blir i Käglinge i oktober.

 

Tre barn håvar vid strandkant.Den 25 september tog vi emot två klasser som skulle sova över i Torup, i Naturskolans hus. Vi vandrade upp till Enebacka kärr med dem. Där letade vi småkryp, i skogen och vattnet, samt diskuterade ekosystem. Bäst tyckte nog eleverna var vattenskopionerna och grillkorven på lunchen tror jag.