NAO roboten – på elevernas villkor

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

I Malmö stad pågår ett brett arbete för att stötta alla skolor i det fantastiska arbete de gör med att varje dag möta alla våra barn och unga, skapa ett tillåtande inlärningsklimat och undervisa på hög nivå. Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning finns till för att stötta pedagoger och rektorer i det grymt bra arbete de gör dagligen. På Utvecklingsavdelningen finns all möjlig slags stöd att få för de som vill ha det inom tex; NTA, fritidshemsutveckling, förskoleklassutveckling, språk, matematik, normer och värden, kultur, digitalisering och mycket mer. Alla dessa områden och fler med dem hänger ihop på ett intrikat sätt, de växer och utvecklas tillsammans och skapar tillsammans en helhet för likvärdighet och att få utvecklas i en gemenskap i demokratisk anda.

På Digitaliseringsenheten jobbar pedagogerna sedan många år tillbaka med att stötta kring allt från utbildning i Google, arbetet med självskattningen ”Varje elevs bästa skola – digital certifiering”, digitala enheter, assisterande teknik, digitala verktyg och programmering och att stötta i allt dagligt arbete. 


Inom programmering startade vi för fem år sedan med utbildningar, workshops, samarbeten med andra både inom och utanför Sverige för att få influenser kring hur vi bäst skulle kunna stötta skolorna. Den största inputen kom från skolorna själva som inkom med önskemål om vad de behövde för att utvecklas mot att bli en digitaliserad skola där digitaliseringen är integrerad i vardagen så väl att vi inte ens talar om den längre, där den pedagogens proffessionalitet är det som avgör när, om och hur mycket de digitala enheterna och verktygen ska användas för att elevernas måluppfyllelse ska bli optimal. Som ett led i detta arbete och för att skapa en bredd har Malmö stad satsat på att skaffa in olika slags verktyg för att stötta skolorna i detta arbete. Dessa finns till utlån och det pågår ständiga workshops i hur dessa skulle kunna användas i undervisningen men i slutändan är det pedagogen som är experten och avgör. Förslag på det som finns till utlån är; 3D-skrivare, AV1, Ozobots, Scottie Go, Bee-Bots, Blue-bots, Dash, Cue, Ollie, Sphero, Bolt och NAO.  Dessa verktyg finns till utlån för att dels skolorna inte ska behöva lägga pengar på att köpa in och dels för att de som finns i vår stad ska användas optimalt och inte stå långa perioder. 

Tidningsframsida som visar luciatåg av robotar.Alla dessa verktyg är just verktyg för eleverna för att de på många olika sätt ska få utveckla viktiga förmågor, få verka i autentiska sammanhang, få vara aktiva skapare av sin egen utbildning och få utvecklas till självständiga världsmedborgare som vågar ta plats och stå upp för våra demokratiska grundvärden och sprida dem på goda sätt. Ett sådant ypperligt verktyg för det är NAO roboten. Den är till för att användas av eleverna för att stärka skolämnena, den är bara till för att skapa sammanhang för dem och motivera och. Uppmuntra dem att utvecklas vidare. Den är inte alltid enkel att ta till sig som vuxen och det finns inte jättemycket stöd alltid att få från andra håll men tillsammans med samarbetspartners både inom och utanför landsgränsen bygger vi tillsammans en bank av material för att ge eleverna optimala möjligheter att använda sig av den. Om ett par veckor ska Videdalsskolan för tredje året presentera ett luciatåg  med enbart NAO som elever i åk helt själva har programmerat. Detta Luciatåg är magiskt att se för det är magiskt att se hur eleverna samarbetar, löser faktiska utmaningar som uppstår mitt i, hur de kommunicerar, lyfter och peppar varandra men också går in och ut ur programmet för att felsöka i kod eller liknande när något hänger sig. Humöret är på topp och även om robotarna inte alltid (eller ibland bara sällan) gör det de ska så tappar eleverna aldrig modet utan står rakryggade och stolta över det exceptionellt starka arbete de har gjort. 

På andra skolor använder man sig mer av animationen som programmeringen och NAO kan plötsligt Flossa, dansa Macarena eller något liknande. Det är det som är det fantastiska med detta verktyg – elevernas öppna sinne gör att de direkt kommer utanför boxen och deras arbete blir deras eget och på riktigt! 

Nao-robot.

Tidningstext om robotar.Ytterligare andra skolor har med stor framgång använt sig av dem i grundsärskolan där elever med olika svårigheter har fått hjälp att överkomma dem med NAO som verktyg och där är också en skola som arbetat med TAKK (se filmen om arbetet här) där roboten har blivit programmerad i enlighet med detta språk för att kunna kommunicera med eleverna utifrån elevernas villkor. Allt arbete med programmering, robotar och NAO sker på elevernas villkor, bygger på deras progression, deras idéer och deras nyfikenhet. 

Guldtrappans logotype.

Till alla grundskolor i Malmö vill jag säga ett stort GRATTIS för ert fantastiska arbete just kring digitaliseringen för ni har alla lika stor del av det pris, Guldtrappan, den kvalitetsutmärkelsen som Malmö stad har fått ta emot för att visa att vi är på väldigt god väg mot en likvärdighet i det arbete vi alla gör tillsammans. Läs mer om utmärkelsen här.