Nästan 700 nomineringar till Malmö pedagogpris 2022

Texten 'Malmö pedagogpris 2022'.
Antalet nomineringar till Malmö pedagogpris fortsätter öka varje år. I år har hela 696 nomineringar inkommit, fördelade på pedagoger i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Precis som tidigare år är det pedagoger som arbetar inom grundskolan som fått flest nomineringar, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på hur många pedagoger som faktiskt jobbar i grundskolan. Glädjande är att se att antalet skolor och förskolor som fått nomineringar ökat i år, vilket tyder på en större spridning inom staden. Så här ser fördelningen ut över de olika skolformerna:En tabell över antalet nomineringar till ett pedagogpris.

 

 

 

Vilka är det som nominerar?

Vem som helst kan nominera en pedagog till Malmö pedagogpris. I förskolan är det oftast en vårdnadshavare som nominerar, eller en kollega. I takt med att eleven blir äldre är det också de som själva nominerar sina lärare till priset i allt större utsträckning.

Ett cirkeldiagram som visar vilka som nominerat till pedagogpriset.

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är nominerade?

Ja, det undrar nog många! Nästa vecka publicerar vi namnen på alla nominerade i respektive kategori: förskola, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning. Håll till godo!