Nu öppnar nomineringen till Malmö pedagogpris 2022

I år firar Malmö pedagogpris 5-årsjubileum. Mellan den 1 och 30 september kan du nominera din favoritpedagog till Malmö pedagogpris 2022. Varje år priset har funnits har antal nomineringar ökat stadigt, vilket är ett tydligt bevis på att Malmö har många fantastiska pedagoger. Hylla dem genom att skicka in en nominering!

Syftet med Malmö pedagogpris

• att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som pedagoger gör för barns, ungas och studerandes lärande,
• att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling
• att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Nominering

Barn, elever, studerande, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nomineringen sker 1-30 september varje år. Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Tänk på att skriva en motivering som får urvalsgruppen att förstå hur fantastisk just din favoritpedagog är!

Nominera här!

Sätt upp en poster om Malmö pedagogpris på din arbetsplats

Hjälp oss gärna att nå ut med information om att det är dags att nominera till Malmö pedagogpris. Sätt gärna upp affischen på förskolan, skolan eller arbetsplatsen där du arbetar.
Ladda ner Affisch A3-Malmö pedagogpris 2022

Kriterier och urvalsprocess

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund. En urvalsgrupp med representanter från alla tre utbildningsförvaltningarna läser samtliga nomineringar och väljer sedan ut ett antal pedagoger eller arbetslag som går vidare i processen. I steg två ombeds cheferna till de som gått vidare, att svara på frågor om den/de nominerade. Baserat på det samlade underlaget väljs slutligen tre finalister ut i varje kategori. Pedagogisk inspirations styrgrupp beslutar sedan om vilka som ska tilldelas Malmö pedagogpris 2022.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal
• förskola
• förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Läs mer om priset och tidigare vinnare här på Pedagog Malmö