Nedkopplingens dag och europadagen – dax för innovationer!

Texten

Den 9 maj är både Europadagen och Nedkopplingens dag. Europadagen är instiftat för att fira fred och sammanhållningen i Europa och firas på årsdagen av Schumandeklarationen. 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman att Europa skulle inleda en ny form av politiskt samarbete som skulle göra ett nytt krig otänkbart. En fin idé och innovation! Detta blev senare det som betraktas som startskottet för EU.

Nedkopplingens dag är tänkt som en dag då man ska fundera över sitt medieanvändande och reflektera över hur mycket tid man lägger ner på sina skärmar. Ett gyllene tillfälle att få tid att tänka ut nya idéer och innovationer. Därför har vi denna vecka fokus på just innovation och de globala målen.

Innovation med de globala målen

Vi människor är i grunden kreativa och har genom hela historien funnit nya sätt att tänka och handla. Vår kreativitet är en fantastisk tillgång nu när de globala utmaningarna blir alltmer påtagliga och vi står inför ett växande behov av nya idéer för en hållbar och rättvis värld. 

I det här arbetsområdet ska eleverna utveckla sin kunskap om de globala målen och utveckla lösningar på regionala eller globala utmaningar.

Arbetsområdet syftar till att träna elevernas kreativitet genom att delta i kreativa processer och prova på att driva egna innovationsprojekt. De tränar också sin förmåga att kommunicera, att arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och att arbeta kreativt.

Klimat och entreprenörskap

Vill du jobba med både klimat och entreprenörskap är den här resursen något för dig! Arbetet involverar SO, NO och TK för lågstadieelever. Att jobba ämnesövergripande är att skapa helhetsförståelse. Samtidigt som man skapar förståelse hur allt hänger ihop kan man gå i djupt i temats olika ämnen.

Här får du ett upplägg i stora penseldrag. Du får olika lärandeaktiviteter du kan göra med dina elever. Vilka texter och vilken fakta du använder kan du välja själv. 

Smarta mål

En föränderlig värld kräver kreativa lösningar och nya idéer. Kanske dina elever medverkar i ett innovationsprojekt och behöver hjälp med att sätta upp nya mål för att förverkliga idéer för en hållbar och rättvis värld. Genom SMARTA-mål är det lättare att nå målen. De hjälper eleverna både när de jobbar individuellt och samarbetar i grupp.

Strukturer inom kooperativt lärande

I denna del av arbetsområdet finner du exempel på några av strukturerna som används i Kooperativt lärande och som presenteras i introduktionsfilmen. Användbara vägar för att stimulera ett samarbete där alla kommer till tals.

Vi önskar er en kreativ och innovativ vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.