Nu har det hänt igen!

En elev i en Malmöskola har blivit utpekad inför klassen som den som behöver hjälpmedel och mot sin vilja mer eller mindre tvingad att ensam använda digitala verktyg, få göra muntliga prov och använda längre provtid. Det är lätt att förstå att det är i all välmening, men man får inte köra över barn även om det är för deras eget bästa.

Eleven har nu under en mycket lång tid vägrat gå till skolan överhuvudtaget vilket får mycket allvarliga konsekvenser för hens framtid. Viktigt att tänka på nu när vi ska implementera nya digitala verktyg i klasserna att de ska erbjudas till alla. Gör det inte konstigt. Barn vill framförallt vara som alla andra men väljer stöd om de inte blir stigmatiserade. Hämta in äldre förebilder som kan berätta för klassen hur man pluggar smart med digitala verktyg!

Nu ska jag ut och hjälpa till att sopa upp skärvorna av ett krossad självkänsla.