Ny i lärarrollen?

Det finns stöd att få!

Nu startar grundskoleförvaltningen en ny omgång av IFOL, intro för obehöriga lärare. Är du obehörig lärare i Malmö? Prata med din skolledare och anmäl dig till IFOL via denna länk!

I IFOL kommer vi bland annat arbeta under rubrikerna:

  • Trygghet och studiero utifrån bemötande och förhållningssätt
  • Organisera för lärande
  • IKT 
  • Planering och bedömning

Tidigare deltagare om IFOL:

Det var ett motiverande program för att öka kvalitet på undervisningen.

Bra att vi alltid fick med oss minst en praktisk övning att göra med barnen.

Min undervisning kommer påverkas väldigt positivt då jag fått med mig en hel del grejer som jag kan använda mig utav dagligen i mitt arbete. Allt från relationsbygge till särskild anpassning, planering och så vidare.

Har fått nya kontakter som jag troligen kommer ha lite kontakt med. Har fått med mig bra grejer gällande planeringar som gagnar eleverna.

Den hjälpte mig mycket. Jag fick alltid nya råd för mitt arbete .

Genom utbildningen kommer jag att hålla en undervisning där eleverna blir intensivt engagerade och deltagande i.

Introduktionsutbildningen:

  • Vem: Månadsanställda obehöriga lärare
  • Information samt anmälan till introduktion: Skolledare informerar om IFOL vid anställning. Läraren anmäler sig via Komin (klicka här).
  • När: Introduktionen omfattar tre tillfällen: 1 heldag den 6 september klockan 08.30-16.30 samt 2 uppföljningstillfällen om 2 timmar vardera den 10 oktober klockan 14.30-16.30 och den 12 november klockan 14.30-16.30, alla tre tillfällen äger rum under en termin.
  • Var: Grundskoleförvaltningen Rönnen, aulan.
  • Introduktionen genomförs av enheten PDM (pedagogik-didaktik-metodik) på utvecklingsavdelningen. Kontakt projektledare Lisa Bolin för mer info.
  • Introduktionsutbildningen ersätter inte introduktionen till arbetsplatsen, utan ska skapa en djupare insikt om lärares uppdrag och få ytterligare stöd i att genomföra undervisningen

Viktigt tips!

Du har väl inte missat URs satsning Nya lärare? Här hittar du information och tips om allt från möblering av klassrummet till ledarskap och planering.