Ny upphovsrättsguide för lärare om bilder

Blå kvadrat med vit text där det står: Kolla källan

Dump från skolverket med texten: upphovsrättsguide för lärare.

Kolla Källan, Skolverket har uppdaterat sin guide för lärare om upphovsrätt kring bilder. Sidan ger många bra konkreta exempel för hur man får använda bilder och inte får använda bilder:

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130

– – –

Här hittar du Pedagog Malmös länksamling över bildbanker:
http://www.delicious.com/stacks/view/SK0330