Nya youtube-filmer för Matematik!

Nu finns fler korta videogenomgångar i matematik på vår youtube-kanal. De handlar om trigonometri och förklarar sambanden i 30-60-90-triangeln och 45-45-90-triangeln. Några filmer har undertexter på svenska och engelska. Fler språk kommer senare!

Den pedagogiska tanken är:

  • Korta videogenomgångar på max 4 minuter för att elev ska behålla fokus.
  • Genomgång ska handla om viktiga begrepp eller bra räkneexempel.
  • Undertexter kommer att finnas på svenska, dari, arabiska och somaliska.
  • Undertexter gör inlärningen effektiv, eftersom elev kan växla mellan text på modersmål och svenska.
  • Slutmål är att elev ska lära sig begrepp och uttryck på svenska.

Se de nya filmerna nedan eller följ länken till DUSM’s spellistor på youtube.

30-60-90-Triangeln länk

45-45-90-Triangeln länk

Skicka gärna kommentarer till: bo.brynell@skola.malmo.se

Text: Fredrik Karlsson