Nyfiken på Malmö synagoga?

Tre böcker och filtar ligger vikta vid altare.

Pedagogiska kartor har utökats med lektionsmaterial för ännu ett ämne, religion. Religiösa byggnader – Malmö synagoga är ett lektionspaketet som fungerar som ett komplement till undervisningen om judendomen för mellanstadiet. Lektionspaketet hjälper eleverna att förankra sina kunskaper genom att möta judendomens historia- och judiska platser i vår egen stad.

Malmö är full av platser att använda när det gäller att bygga kunskaper i skolan. Malmö synagoga är en sådan plats. Arbetsområdet vänder sig till mellanstadiet och syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner i det egna samhället. Eleverna ska också aktivt söka information om religioner.

Att få guidat besök på en plats är ett utmärkt sätt att få med sig mer information än vad som går att hämta i läromedlen. Hos Judiska Församlingen Malmö finns möjlighet att boka studiebesök i Malmö synagoga. Om detta kompletteras med för- och efterarbete i klassrummet, med olika övningar och faktatext om Malmö synagoga, får eleverna ännu större utbyte av studiebesöket. Lektionsmaterialet finns att hämta via Pedagogiska kartor (klicka på stjärnan) och då kan man samtidigt planera hur man tar sig till och från platsen med länk eller direkt på malmo.se Närmiljö som lärmiljö-religion. 

Övningarna och faktatexten har tagits fram av Pedagogisk Inspiration i samarbete med Kryddgårdsskolan och Judiska församlingen Malmö. Bokning sker via  judiska församlingens bokningssida.

Folder – Pedagogiska kartor kan du läsa mer om fler lektionspaket. För att gå direkt till lektionspaketen: malmo.se/pedagogiskakartor/lektionspaket. 

Skiss av Malmö synagoga.
Förslag på Malmö synagogas fasad från 1902 © Stadsbyggnadskontoret