Nyfiken på vad som döljer sig i Pedagogiska kartor?

Skyltar och kartbild uppsatt på vägg.

Vi fokuserar ofta på kollegialt lärande mellan yrkesgrupper inom skola och förskola, men vi har så många medarbetare med specialkunskap i Malmö stad som både kan och vill vara med att bidra med sin kunskap till skolan. Förutom all denna kunniga personal så är det många andra i samhället som gärna hjälper till att bidra med information och öppnar upp sina verksamheter för besök. Mycket av denna kunskap finns samlad i den digitala plattformen Pedagogiska kartor.

Under oktober månad finns möjligheten att ta del av ett axplock av information och lektionsmaterial som finns att hämta via Pedagogiska kartor i en utställning i Stadshuset foajé.

Pedagogiska kartor är en digital karta över Malmö som startade för ca tio år sedan. Möjligheterna med att kunna dela information som finns om staden och öppna upp möjligheterna till att hitta platser för undervisning utanför klassrummet började diskuteras och därifrån har möjligheten till tillgången på information och behoven styrt vad som finns att hitta på Pedagogiska kartor.

Skyltar sitter upphängda.

Kanske funderar du på att åka till lekplatsen i Gyllinsträdgård och undrar var du ska hoppa av bussen och om där finns en toalett i närheten när du väl är där. Detta kan du få fram med hjälp av Pedagogiska kartor (Gyllinsträdgård). Magnus Lönnberg, som är GIS-ingenjör på Fastighet- och gatukontoret, fick reflektera över frågan om varför han tycker det är viktigt att bidra med information och kunskap från sin förvaltning:

– Vi har under arbetet med pedagogiska kartor sett att väldigt mycket av den information som skolan använder i sin undervisning har en geografisk koppling. På Fastighet och gatukontoret arbetar vi intensivt med kartinformation som berör det offentliga rummet, d.v.s. de platser i Malmö stad där medborgare vistas. Till alla dessa platser finns en historia eller en företeelse som i många fall är intressant ur ett lärandeperspektiv. Vi ansvarar också för praktisk information om tillgänglighet av toaletter, rekreationsområden och andra intressanta samlingsplatser, vilket kan underlätta för lärare att planera eventuella utomhusaktiviteter.

– Vi strävar efter att Geografisk information ska kunna användas gränslöst inom Malmö stad och kan vi på fastighets- och gatukontoret med ”vår” information bidra till att göra pedagogiska kartan till ett väldigt bra hjälpmedel i skolan, så känns det som en förmån att få delta i arbetet.

Vid öppnandet av utställningen var det många som hjälpt till med att utveckla lektionspaketen som kom. Lektionspaketen är framtagna av lärare tillsammans med experter inom arbetsområdet. Om arbetsområdet handlar om Malmö Synagoga så har Judiska församlingen varit aktiv i framtagandet av materialet. När det gäller att få syn på vattenförbrukningen i våra skolor så är Stadsfastigheter en samarbetspartner. Så här beskriver Jenny Groothius från Stadsfastighet om varför hon besöker utställningen:

– Jag är här för att jag varit med i ett utvecklingsprojekt om vattnet i staden. Det är fantastiskt spännande att man på det här sättet kan knyta platser till lärande. När det gäller vattnet i staden kopplar vi vattenförbrukningen till beteende, för att visa hur allt hänger ihop.

Har du vägarna förbi Stadshuset så titta in på utställningen. Den är öppen samma tider som receptionen. Har du några frågor eller att det skulle vara intressant att visa för arbetslaget eller skolan så är det bara att skriva till mig, eva.hornblad@malmo.se

Idag finns 26 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor