Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1-3

Omslag till bedömningsstöd.

Igår hölls det introduktionsträff på PI gällande Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3, inom läs- och skrivutveckling och inom taluppfattning i matematik. Bedömningsstödet har tagits fram som ett tydligt och konkret stöd för uppföljning av elevernas kunskaper i syfte att stödja en likvärdig bedömning. Bedömningsstöden ska användas för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling eller i taluppfattning i matematik. I materialet kan man även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans och utmaningar. Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd. Skolverket förordar att den första obligatoriska screeningen ska ske under höstterminen i årskurs 1, ej tidigare.

Under hela vårterminen samt början av höstterminen erbjuder PI även introduktionstillfällen ute på skolor i Malmö. Vi slår ihop skolor inom samma utbildningsområde, för att få igång diskussionen kring en likvärdig bedömning. Vi erbjuder också fortsättnings/fördjupningstillfällen där vi analyserar och tolkar materialet och ger redskap för hur man kan arbeta vidare med utgångspunkt i resultaten. Även här för vi samman skolorna inom samma utbildningsområde för att gynna och stärka det kollegiala samtalet.

Ta kontakt med oss på PI om ni är intresserade.

Här finns PowerPoints från introduktionsträffen:
Bedömningsstöd i taluppfattning
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö