Ögonblicksforskning och relationell pedagogik – E-boken släpps!

Kvinna håller upp egentillverkad lupp framför ögat.
Vad händer då du djupgranskar betydelsefulla ögonblick i din verksamhet för att förstå hur lärandet hänger ihop med värdegrundsarbetet och barnkonventionen?

Hur kan du nå djupare förståelse för hur relationell pedagogik samspelar med lärandet?

Hur stöttar det kollegiala lärandet din egen utveckling som pedagog?

Tolv förskolor i Malmö har arbetat i en undersökande handledningsprocess och funnit svaren på dessa frågor under ledning av Elizabeth Flórez, uvecklare i genus- och normkritisk pedagogik, Pedagogisk Inspiration Malmö. Arbetet har dokumenterats i en e-bok Ögonblicksforskning och relationell pedagogik som publiceras idag.

Processen startade i konstruerandet av luppar som en konkret artefakt och metafor för vad som skulle underökas. Pedagogerna formulerade frågeställningar utifrån de vardagliga ögonblick de såg i luppen för att sedan observera verksamheten vid sex olika tillfällen och reflektera över dem både enskilt och tillsammans med handledare och kollegor. I processen medverkade Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö Högskola, genom att koppla teorin till praktiken och därmed fördjupa förståelsen för verksamheten.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.