Ökat Skapande skola-bidrag till Malmö!

Barn fotograferar graffitivägg.

I veckan kom beskedet från Kulturrådet om hur Skapande skola-bidraget fördelas över landets kommuner och friskolor. Malmös grundskolor får dela på 5 500 000 kr. Det är en ökning från förra året med nästan 38 %!

Besked om fördelningen till de skolor som ansökt i Malmö kommer under maj månad. Just nu läser vi alla ansökningar och gör bedömningar utifrån tre huvudfrågor: Vem tar fram skapande skola ansökan? Hur deltar eleverna i skapande skola-processen? Hur kopplas skapande skola-arbetet till skolans verksamhet och Lgr-11?

Detta är fjärde året som skolorna skriver en intern ansökan för att ta del av bidraget och vi ser att kvalitén på ansökningarna bara ökar och ökar. Fler och fler får höga poäng vid bedömningen vilket vi tycker visar på ett lärande ute på skolorna. Genom att långsiktigt planera och formulera sig kring sitt skapande skola arbete ökar möjligheten att integrera arbetet i skolans verksamhet. Och för varje år skolorna gör det ökar också förmågan att se kulturens kraft i lärandet och möjligheterna i att använda sig av estetiska lärprocesser.

I nästan alla ansökningar hänvisas det till kapitel 1 och 2 i läroplanen vilket är förståeligt för här beskrivs kärnan i skolans kulturuppdrag. Men det är också många som vill arbeta med värdegrundsfrågor och skolans uppdrag kring normer och värden som ju också beskrivs i de första kapitlen. Det som är glädjande att se är att över två tredjedelar av ansökningarna gör så tydliga kopplingar till kursplanerna. Vi ser inte så ofta kopplingar till de praktiskt estetiska ämnena även om de förekommer utan svenska, historia och samhällskunskap är de ämnen som skolorna oftast kopplar till. Men allt oftare dyker  ämnen som engelska, moderna språk, teknik och naturvetenskap upp och även idrottsämnet blir mer och mer integrerat i skapande skola-arbetet.

En annan trend är att skolorna i Malmö mer och mer ser Skapande skola-arbetet som en del i övrigt skolutvecklingsarbete. I årets ansökningar ser vi till exempel följande pågående arbeten eller satsningar som man vill knyta skapande skola-arbetet till:

 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Integrering av Barnkonventionen
 • Rättighetsbaserad Skola (RBS)
 • BFL & språkutvecklings-satsningar
 • Arbete med huvudmannaplan kring studie och yrkesvägledning (SYV)
 • Hälsofrämjande skola-plan
 • Utveckling av upplevelsebaserat lärande
 • 21 st Century Learning Skills
 • Öka användandet av digitala verktyg
 • Projektet Positiv psykologi
 • Värdegrundsarbete för ökad trygghet och studiero

Det är en ynnest att få läsa så många fina ansökningar och det ska bli så kul att se hur ni förverkligar era fantastiska idéer.

Heja, heja Malmös grundskolor!