Något för alla – olika ämnen och årskurser!

Texten

September är här och nu är skolan igång på riktigt. Efter några skolstartsveckor där mycket fokus ligger på att lära känna varandra, skapa tillhörighet och tydliga rutiner kan fokus flytta över till lektionerna och deras innehåll. Vi fortsätter nu med att visa på den bredd och variation som finns på Malmö delar och hoppas att ni finner intressant innehåll från era kollegor i hela Malmö.

Denna vecka bjuder vi på resurstips från olika ämnen och olika årskurser. På startsidan hittar ni därför tips från såväl fysik, franska, samhällskunskap, programmering och fritids:

Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem, det vill säga förångning, kondensering, smältning och stelning. Ni kommer också att lära om lösningar och blandningar och hur man kan separera deras beståndsdelarna genom avdunstning och filtrering. Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om miljö, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterande ämnenas begrepp, modeller och teorier.

I denna presentation finns massor av länkar till klipp där fransmän och fransyskor prata och sjunger med ett språk som skiljer sig från den lugna skolfranskan man ofta hör som ny språkinlärare. Detta är ett tillfälle för eleverna att försöka förstå det som sägs, analysera förstaspråksanvändarnas sätt att prata och försöka ta till sig och härma det.

I detta korta arbetsområde ges en introduktion till vad en analys är och ger också eleven en chans att öva analys med elev- och bedömningsexempel som guide. Arbetsområdet lämpar sig utmärkt som en förberedelse till, eller som en del av, ett större arbetsområde där analys är en viktigt beståndsdel i examinationen. Genom att göra detta arbetsområde tillåts eleverna träna innan det blir på riktigt.

Här finner du ett fortbildningsmaterial som vänder sig till matematiklärare på gymnasiet och komvux. Materialet kan även med fördel användas för matematiklärare i grundskolans år 7-9.  

Välkomna ut i en härlig skånsk skog full av tall och gran och dessutom lärkträd,  björkar och stora ekar! Följ med till en i södra Skåne ganska stor skog (4×4 km) där marken och luften doftar skog och man hör hackspettar, tofsmesar, entitor, kungsfåglar och många andra fåglar. Om man har tur kan man få syn på kronhjortar, dovhjortar, rådjur, ekorrar och en och annan räv.

Du hittar självklart mängder av mer inspiration för alla ämnen och årskurser när du söker på Malmö delar!

Vi önskar er en fin septembervecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.