Om matematiklyftet som ett smörgåsbord

Anna Roslund

För att alla ni som ännu inte startat matematiklyftet ska kunna bilda er en uppfattning om hur det är att vara med, har vi frågat några handledare om de vill berätta hur de tänker kring matematiklyftet. Det kan också vara intressant för er som är igång att höra hur andra grupper gör och känner. Först ut är handledare Anna Roslund.

Anna Roslund

Anna jobbar som klasslärare i åk 4 på Strandskolan och är handledare i åk 1-9. I höstas arbetade Annas grupper med Taluppfattningsmodulen och nu i vår med Problemlösningsmodulen. Såhär skriver Anna om matematiklyftet:

Matematiklyftet har bidragit till att utöka vårt ”smörgåsbord” av matematikdidaktiska metoder samt att vi i högre grad reflekterar över undervisningsbeslut på ett sätt vi aldrig gjort. Vi har vågat blotta och spegla oss för att ständigt bli bättre och uppnå en högre måluppfyllelse för eleverna. Vi har insett att vi är många som tänker likadant och att alla vill utvecklas åt samma håll. Lärare som har haft låg självkänsla som mattelärare har fått energi och positivare självbild. Vi hade kompetensen i våra klasser, nu har alla sett den och det stärker oss i vårt framtida arbete.

Detta arbetssätt som innebär att mötas och utvecklas, är långt bättre än föreläsningsdagar. Vi ser vinsterna, inte bara i matematikämnet, utan för all undervisning i alla ämnen. Vi är stolta, glada och kommer fortsätta dessa träffar även framåt i tiden.

Anna Roslund

(Inlagt i bloggen av Marie Sjöblom)