Om Scratch eller vådan av att programmera under flygning

Scratchlogotype.

Scratch Project

Jag hade anledning att företa tjänsteresa och fördrev tiden med nyinstallerat Scratch och nybörjarmanual till detsamma, då jag lovat att medverka i en Scratchworkshop. Resultatet av detta tidsfördriv kan du se om du klickar på bilden ovan, då öppnar sig min projektplats på Scratch’s webbplats och du kan köra mitt program i fullskärm direkt i webbläsaren. Starta med att klicka på den gröna flaggan och läs ”Project Notes” (på engelska) för kommandon.

Scratchlogotype.

Scratch är gjort för att lära barn att programmera. Det är ett visuellt programmeringspråk utvecklat på MIT av ”The Lifelong Kindergarten group”.  Scratch är baserat på en pedagogisk tradition med gamla rötter där barn får möjlighet att utveckla sitt tänkande genom kreativt ”tinkering” med hjälp av stimulerande material.  Scratch ger möjlighet att skapa interaktiva program och berättelser genom att mixa ihop grafik, animationer,  foton, musik och ljud. Man gör detta genom att bygga ihop block av händelser, som om man bygger med klotsar. Det tar inte många minuter att få grepp om hur det fungerar.

Exempel på hur det ser ut i Scratch.

Scratch är gratis och finns för Mac, Windows och Debian/Ubuntu. Från Scratch kan man direkt dela sitt program på Scratchs webbplats och därifrån kan man också hämta ner scripten från alla publicerade program, så webbplatsen är ett stort bibliotek och en community för skapande. I Scratch finns språkfiler på ett 40-tal språk, vilket kan göra det intressant att använda i språk- och modersmålsundervisning.

För dig som vill veta mer;
Scratchs webbplats, där du kan hämta Scratch, dela med dig och se projekt och få tips.

Get started with Scratch, nybörjarguide som gör att du kommer igång på några minuter.

Scratchprogrammering på svenska, Daniel Johansson, lärare på Ebba Petterssons grundskola, har en innehållsrik webbplats med kursmaterial för elever och lärare.

Teknik 9, Anders Berggren, IKT-pedagog i Smedjebackens kommun, har en webbplats om hur eleverna i år 9 på Bergaskolan i Smedjebacken arbetar med Scratch i ämnet teknik.

Omvärldsbloggen om Scratch, av Stefan Pålsson, en guldgruva för den vetgirige om bakgrund till och teorier kring Scratch.

Text: Staffan Hessel