Öppen källkod i förskolan

Barn trycker på smartboard.

Det blir vanligare med interaktiva skärmar på förskolorna. Jag har tillsammans med personal och barn testat TuxPaint och GCompris på förskolor, två open source-program anpassade för yngre barn. Tuxpaint som används på bilden ovan är ett rit- och skrivprogram och Gcompris är en pedagogisk programvarusvit med 135 aktiviteter för barn mellan 2 och tio år.

Versioner av programmen finns för Linux, Windows och Mac.

Tuxpaint
 har ett tillägg ”Stämplar” (Stamps) med bilder som man bör installera. Om man vill ha koll på var man sparar bilderna använder man ”tuxpaint-config”.

Gcompris
 har en aktiveringskod i Windows och Mac-versionen  som kostar 9 € om man vill ha tillgång till alla akiviteter, samma kod kan användas till många installationer.

Bägge programmen används också på en del skolor i Malmö för yngre barn som verktyg för att upptäcka bokstavsvärlden.

Barn programmerar i scratch.

Scratch är gjort för att lära barn att programmera. Det är ett visuellt programmeringspråk utvecklat på MIT av ”The Lifelong Kindergarten group”. Scratch är baserat på en pedagogisk tradition med gamla rötter där barn får möjlighet att utveckla sitt tänkande genom kreativt ”tinkering” med hjälp av stimulerande material. Scratch ger möjlighet att skapa interaktiva program och berättelser genom att mixa ihop grafik, animationer,  foton, musik och ljud. Man gör detta genom att bygga ihop block av händelser, som om man bygger med klotsar.
Det tar inte många minuter för treåringarna på bilden ovan att få grepp om Sctatch.

Text: Staffan Hessel