Öppet hus på Avanti

Man i rullstol klipper invigningsband.
Lars Ekström, sektionschef ASF Arbetsmarknad, knöt upp invigningsbandet som hölls av Rebecka Berglund, tf enhetschef Region Skåne Flyktinghälsan och Petra Johannesson, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Namnen har varierat under åren; IntroRehab, Exigo, PTSD-center – och nu Avanti. Men mottot är detsamma: Vägen till hälsa och arbete! I mars var det öppet hus på Lantmannagatan 41 A och F, där personal och elever visade sina nya lokaler och berättade om verksamheten. 

Avanti är en arbetsmarknadsinsats som riktar sig till personer som på grund av krigsrelaterat trauma upplever symtom på eller fått diagnos posttraumatiskt stressyndrom. Dessa personer behöver ofta samverkande resurser för att hitta vägen till arbetsmarknaden.

På Avanti arbetar arbetsmarknadssekreterare, kurator, friskvårdskonsulent, arbetsförmedlare, SFI-lärare, modersmålslärare, sjuksköterska och läkare. Verksamheten delfinansieras av Finsam och sker i samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Målet är att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning för deltagarna. Det som erbjuds dem är samordnad planering med individen i centrum, anpassad SFI-undervisning, arbetsförberedande och hälsofrämjande insatser samt behandlingsinsatser genom Röda Korset eller inom Region Skåne

Människor minglar vid invigning.
SFI-lärare Gun Johansson och Patrik Milo samt modersmålslärare Salwan Al Imami och IT-tekniker Chieu Tran.

 

Komvux Malmö Södervärn står för SFI-undervisningen på Avanti, där bland andra Patrik Milo och Gun Johansson är lärare.

– Vi har levt med flytten från PTSD-center på Hindbyvägen länge. Lokalerna var inte riktigt anpassade och JobbMalmö fick först inte plats. Men nu efter ombyggnationen känns det bra. Allt ska ju finnas under samma tak i vår verksamhet, våra elever behöver tryggheten i detta.

Människor applåderar mot man i rullstol.
Lars Ekström, sektionschef ASF Arbetsmarknad, knöt upp invigningsbandet som hölls av Rebecka Berglund, tf enhetschef Region Skåne Flyktinghälsan och Petra Johannesson, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

 

Det finns i dagsläget drygt 100 SFI-elever på Avanti, som har plats för 120. SFI-lärarna är sex till antalet och har fyra klasser på förmiddagen och två på eftermiddagen.

– Vi är en sammansvetsad enhet. Lärarna och vikarierna varit här länge, så vi har kontinuitet i undervisningen, säger Gun och Patrik.

Människor minglar vid invigning.
SFI-rektor på Komvux Malmö Södervärn, Yerk Liveröd, presenterade lärarna. Här ser vi Salwan Al Imami, Karin Borg, Hedeel Talib, Patrik Milo och Isabella Naderehvandi.

 

Lärarna får handledning var tredje vecka, då de kan ventilera och diskutera olika pedagogiska verktyg.

– Dessutom har vi kontakt med personal från JobbMalmö varje dag, de finns i F-huset här bredvid. Vi stämmer av och pratar praktik och utvecklingssamtal med eleverna.

– Det här är det mest fantastiska arbetslag jag arbetat i, säger Patrik. Alla förstår hur tungt jobbet kan vara och det gör att vi svetsas samman. Vi kommer eleverna nära.

Människor på rad.
Ingela Nygren, Emelie Hägglöf, Charlotte Gustin, Lena Gartsjö, Pia Werninge, Lars Ekström, Helene Dahmani-Strand och Johanna Worobiej.
Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda korsets behandlingscenter i Malmö, föreläste om PTSD och att behandla trauma i exil.

Man ler och hälsar på kvinna.
Mikael Jung, förbundschef Finsam i Malmö samspråkar med Jenny Malmsten, chef för Kunskapscentrum migration och hälsa Region Skåne.