Ord, mim och mosaik på mottagningsskolan

Djurformer i sugrör.

En förmiddag under Mottagningsskolan Mosaiks tvåveckors-tema om demokrati besöker jag och min kollega på Kulturförvaltningen, Maria Gonzalez, skolan för att vara med om en del av deras arbete som präglas av Skapande skola. Vi kastas direkt in i workshops och bild- och formverkstäder…

Mim blir ordträning

Pedagog slår ut händerna.Expressteatern inleder sin workshop med att säga hej och visa vilken skillnad det blir om vi säger det på inandning eller utandning. Eleverna sätter ord på vad som händer: ”När vi andas in blir det kraft och när vi andas ut känns det svagare.” Eleverna rör sig, möts och byter känsla. Andra motsatspar tar plats som glad/ledsen och stolt/nedslagen. Ed Damron och Vidsha Mallik från Expressteatern väljer ord och begrepp med anknytning till temat och plockar in dem i sitt sammanhang där de får en konkret betydelse och en fysisk form i kroppsspråket. ”Det är mim så du behöver inte prata” säger Ed.

Sju aspekter på demokrati

Elever och pedagoger dansar.I samarbete med elevrådet har skolans planeringsgrupp av lärare planerat temat som är uppbyggt kring sju ord som förknippas med demokrati: mod, frihet, respekt, ansvar, medkänsla, civilkurage och jämställdhet. Alla elever har valt vilket av de sju orden de vill jobba med och utifrån sina val jobbar eleverna i tvärgrupper med nya skolkamrater. Eleverna i en grupp har samma färg på namnlappar; de hänger ihop och är synliga. 

Elever och pedagoger dansar.Ann-Christine Gullbo som är utvecklingssekreterare på skolan berättar att arbetet i grupperna är undersökande kring de sju orden. Under temat arbetar eleverna praktiskt och tar med hjälp av estetiska uttryckssätt reda på vad de olika orden innebär och står för. En grupp har till exempel arbetat med att ordna ett val. De har pratat med sina skolkamrater om vilka partier som behövs och de olika partierna, som simpartiet och bibliotekspartiet, har tagit fram sina viktigaste frågor. Just idag genomförs valet med personliga röstkort och valförättare på plats.

Alla elever borde få testa

Kvinna gör konstverk med pärlor.Mosaikkonstnären Anna Kutsuba samarbetar med läraren Anna Franzén Johnsson som tycker att även hon själv har lärt sig jättemycket. Att jobba med mosaik är att av små delar sätta ihop en helhet. Alla kan lyckas göra en bild, allt blir något och det mår eleverna bra av, berättar de. ”Eleverna ser hur arbetet växer fram av keramik och glas, långsamt.” Det är musik på under tiden. Läraren Anna märker att eleverna kommer i tid och lämnar klassrummet efter lektionens slut. I början arbetar de trevande och sen kommer aha-upplevelsen. De får blåsor i händerna. De båda Annorna är överens om att de sju orden har kommit in väldigt naturligt i arbetet med mosaik. Eleverna gör de sju orden i sina handlingar när de arbetar.

40 språk med gemensamt mål

Fakta om Mosaikskolan.Alla modersmålslärare har gått in i grupperna och deltar i temat. Ann-Christine hoppas att temaarbetet ska vara en inspiration för skolans lärare att hitta nya arbetssätt så att det kan fortsätta i de olika ämnena. Lärarna själva säger att det är väldigt intensivt att vara med eleverna hela dagarna samtidigt som de upplever ett stort engagemang. Skolan har större närvaro de här veckorna än en vanlig skolvecka. 

Bearbetning av flykt

Tillsammans med skolans bildlärare, Helena von Malortie, har en grupp elever besökt utställningen Flykt med fotografen Anders Hanssons bilder på Globalen. En pojke stod länge vid en bild som berörde honom extra mycket och skrev sedan en text om upplevelsen på Dari.
Varje bild ger eleverna möjlighet att bearbeta tankar och sätta ord på känslor. Helena och eleverna har gjort en film om besöket som vi hoppas få publicera här på Pedagog Malmö snart.

Fötter står i stentrappa.Vi har svårt att slita oss från verkstädernas inspirerande miljö. Det skulle vara väldigt enkelt att knyta om sig ett förkläde, kavla upp ärmarna och börja lägga ut glasbitarna till en ny mosaik. På väg ut från skolan slår vi följe med en grupp elever som entusiastiskt visar sina mosaikutsmyckningar i trapphuset och vid entrén. De är stolta och berättar med egna försiktiga svenska ord om hur de arbetar och vad de vill säga med mosaiken. De har satt spår i sin skola och skolan har satt spår i dem.

Text och foto: Ina Alm