Ordstigen i Torup

På skylten finns en bild på ett slott och ordet ”slott”

Ordstigen är en ny 1,5 km lång temastig som finns i Torups rekreationsområde.

I går, den 12 mars invigdes stigen av en klass från Husieskolan och en klass från mottagningsskolan Mosaik.

Att ord inte enbart är en kombination av bokstäver är det ingen som ifrågasätter men människors begreppsuppfattning varierar beroende på hur väl förankrade orden är. Ordstigen är ett försök att förankra ord med verkliga upplevelser. Till exempel är det lättare att lära sig ordet stubbe om man får titta på stubben, känna på den och kanske ställa sig på den. Värdet på de ord som vi har i våra ordförråd ökar med antalet associationer vi har till orden.

Ordstigen består av ett antal skyltar med olika ord och målade bilder. Orden och bilderna är kopplade till syn- och sin­nesintryck i skyltens närhet. Exempel på ord är backe och slott.

Genom att ha många associationer till ord, blir det mycket lättare att förstå abstrakt text.

Detta låter kanske inte som något viktigt, för visst klarar man sig bra utan att veta hur en stam ser ut, men det kan ha stora följdverkningar i samhället om  barn och ungdomar inte förstår naturvetenskapliga texter beroende på att de inte har upplevt orden och därför inte förstår texternas innehåll.

Målgrupp för ordstigen är barn i sen förskoleålder och tidig skolålder men även nyan­lända barn, ungdomar och vuxna.

Ordstigen är ett samarbetsprojekt mellan Fastighetskontoret, Fritidsförvaltningen och Malmö Naturskola Centrum för Pedagogisk Inspiration.

Text: Bo Lindvall