Oro för försämrad likvärdighet i pandemins spår

Ordet news står i en cirkel och omringar en bärbar dator

Det är fredag – förutom att helgen snart är här innebär det att Pedagog Malmö sammanfattar förskole- och skolnyheter från veckan som gick.

Den pågående pandemin påverkar skolelever världen över – och har gjort att Pisa-studien skjutits fram ett år. En studie som bland annat ska undersöka vilka följder coronapandemin får för konsekvenser, inte minst för elever med sämre förutsättningar.

– De elever som behöver mycket vägledning av sina lärare, som inte har föräldrar som kan hjälpa dem och som saknar digitala resurser – för dem är skolstängningar förödande. säger Pisachefen Andreas Schleicher till nyhetsbyrån TT.

Schleicher befarar att det här kommer att försämra likvärdigheten i skolan.

Fjärrstudier på gymnasiet förlängs – men lättas…

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan förlängs, men justeras. Det innebär att den ska bedrivas som en kombinerad fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med 25 januari till och med 1 april.

Folkhälsomyndigheten konstaterar samtidigt att smittspridningen i samhället fortfarande är omfattande, men att läget inte ser likadant ut överallt.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd i den här generationens skolgång. Det har krävts men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt. Skolan är avgörande för många ungdomars framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Regionala smittskyddsläkarna kan fortfarande rekommendera skolor att stänga helt eller delvis och övergå till fjärr- eller distansundervisning.

…Och successiv återgång till klassrummen på högstadiet

Högstadiet i Malmö kan stegvis återgå till ordinarie undervisning i klassrummen – beskedet gavs av Smittskydd Skåne till kommunerna under onsdagskvällen. Alla elever får dock inte komma tillbaka samtidigt och niondeklassarna prioriteras, eftersom de behöver hinna med alla moment för att få betyg och kunna söka till gymnasiet.

Den 1 februari återgår alla elever i årskurs nio till skolorna och därefter återgår även årskurs 7 och 8 stegvis till klassrummen. Malmö stad följer även fortsättningsvis Smittskydd Skånes rekommendationer och kommer att ta beslut framöver beroende på hur det aktuella smittläget ser ut.

– Även om läget fortfarande är allvarligt så ser vi en något sjunkande kurva, det går åt rätt håll. Utifrån att det fortsätter så kommer vi att släppa på högstadieeleverna. Dock inte på måndag. Man får förbereda sig för några dagar till på distans, säger skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) till Sydsvenskan.

Om smittläget återigen skulle förvärras kommer skolorna kunna gå tillbaka till distansundervisning igen.

Vill ge alla elever tillgång till skolbibliotek

En utredning föreslår att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

– Vi föreslår en ny lagstiftning som ska säkerhetsställa att alla elever får tillgång till bra och bemannade skolbibliotek, att de i normalfallet ska ligga på den egna skolan och att de alltid ska vara bemannade i första hand med utbildade skolbibliotekarier, säger Gustav Fridolin till Sveriges Radio.

Att anställa fler skolbibliotekarier beräknas kosta knappt en halv miljard kronor. Utredningen föreslår därför att kommunerna får ett permanent tillskott på 430 miljoner kronor årligen.

Här kan du ladda ner hela uredningen.

Många covid-19-fall bland förskolepersonal

Fler förskolepedagoger än till exempel taxiförare och städare har under hösten drabbats av covid-19. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten som TV4 Nyheterna tagit del av. Under september-november var det 23,9 bekräftade fall per 1 000 yrkesverksamma förskolepedagoger – vilket gör de nästan lika drabbade som gymnasielärare.

– Det kan ju vara så att det är lättare att skydda sig från smittan om man har äldre elever än om man har yngre. Det är väldigt olika typer av verksamhet, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, som har studerat covid-19 hos olika yrkesgrupper.

Förslag om bättre lärarutbildning på remiss

Flera förslag som är tänkta att höja kvaliteten på lärarutbildningarna remitteras nu. Det ska också bli enklare för akademiker att ställa om till läraryrket genom en kortare, kompletterande pedagogisk utbildning för både blivande grundlärare och ämneslärare. Förslagen grundar sig på en överenskommelse mellan regeringspartierna, centerpartiet och liberalerna för att motverka lärarbristen i landet. Här kan du läsa förslagen i sin helhet!

Trevlig helg!

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!