Örtagårdsskolan får äntligen ett skolbibliotek

Onsdagen den 23/4 invigde Örtagårdsskolan sitt nya skolbibliotek i Världsbokdagens anda.  En efterlängtad öppning från både elever och pedagogers sida.

Dagen invigdes i omgångar för att alla skulle kunna vara med. Med på plats när biblioteket invigdes var också press och ledande chefer. Anders x 3: Anders Malmquist, grundskoledirektör, Anders Rubin, kommunalråd och Anders Grundberg, utbildningschef i Rosengård besökte skolan när det var dags för mellanstadiets bandklippning och skumpa i läsk. En elevkör uppträdde med att läsa och sjunga texter av Barbro Lindgren. Anders Rubin höll tal för klasserna som hade samlats i biblioteket där han lyfte bibliotekens betydelse med orden:

”Vem som helst kan bli vad som helst men den resan börjar här i biblioteket så använd det flitigt”.

Efter talet överlämnade Anders Malmquist en gåva till skolan som gör att nya böcker kan köpas in.

Bibliotekarie och dramapedagog Carolina Thelin som anställdes som ny skolbibliotekarie i början på terminen har slitit hårt för att den här invigningen ska bli av. Hela terminen har hon sorterat och iordningställt böcker. Dagen till ära var hon utklädd till Barbro Lindgrens karaktär ”Loranga” från böckerna om ”Loranga, Mazarin och Dartanjang” som också var i fokus för dagen då Barbro Lindgren nyligen fick Almapriset för sitt arbete. Carolina betonar hur viktigt bibliotek är för eleverna och för deras läsutveckling. Hon kommer att ha speciella öppettider för boklån, boksamtal och läsgrupper. Hon kommer också att arbeta ute i klasserna om det är ett önskemål från pedagogerna.

Örtagårdsskolans nya skolbibliotek ligger i fas med Centrum för pedagogisk inspirations (CPI) bibliotekssatsning och mål att ”Malmö ska vara en skolbiblioteksstad i världsklass”. Örtagårdsskolan har under flera år stått utan bibliotek, men nu har skolledningen valt att satsa. Och då inte bara på det fysiska rummet. Örtagårdsskolans ledning har insett att det är bemanningen och skolbibliotekariekompetensen som gör skillnad. Carolina har anställts på 80% och det är hon som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs.

Böckerna i skolbiblioteket kommer också att läggas in i Selma som är Malmö stads bibliotekssystem.


Text: Marina Walker & Karin Ahlstedt

Foto: Karin Ahlstedt