PÅ MALMÖ DELAR – HEJA HJÄRNDAGEN!

En rosa hjärna.

Den 15 november är det hjärndagen. I år firas 10-årsjubileum då rykande aktuell hjärnforskning presenteras av framstående forskare. Att hjärnan intresserar framstår klart och tydligt i Anders Hansens sommarprat om hjärnan som blev en stor succé och som har följts upp av en programserie på Svt om “Din hjärna”.  På Malmö delar hyllar vi hjärndagen genom att lyfta fram ett urval av områden kopplade till hjärnan och lärande. 

 

Hjärnan, stress och lärande

När vårt hot- och stressystem aktiveras försämras vår förmåga att lära och samarbeta. Trots att vi alla är olika finns det fem olika sociala triggers som är gemensamma för oss alla och som får hjärnan att uppfatta hot. Givetvis är vi mer känsliga för en del sociala hot än andra. Någon är känslig för brist på kontroll, någon annan triggas av orättvisor, en tredje blir stressad av att bli detaljstryd och sakna handlingsfrihet. På Malmö delar hittar du fem olika klipp om hjärnan, stress och lärande och hur vi kan skapa goda förutsättningar för att minska sociala hot.

 

Hjärnan, rörelse och lärande

Få har väl missat alla de välgörande effekter som rörelse har på hjärnan. Träning gör oss mer motståndskraftiga mot stress, ökar vårt fokus, ökar nybildning av hjärnceller och förbättrar minnet. Att väva in pulshöjande pass, brain breaks, i undervisningen medför inte bara ökat fokus utan ger också en möjlighet för hjärnan att vila och att ha roligt tillsammans. På Malmö delar hittar du massor av olika Brain Breaks att ta med in i ditt klassrum.

 

Hjärnan, uppmärksamhet och lärande

Debatten om mobiltelefonens vara eller icke vara har under en lång tid varit ett hett debattämne. Vi lyfter fram vikten av att förstå hur distraktioner som mobilen stör lärandet och att distraktioner även kostar dyr hjärnkraft. Eftersom vi har en begränsad mängd hjärnkraft är det viktigt att lägga den på rätt saker, som att lära nytt, lösa problem eller dra slutsatser. På Malmö delar hittar du en kort film som visar hur uppmärksamheten fungerar.

 

Hjärnan, minnet  och lärande 

Det finns flera fördelar med att anteckna för hand. Eftersom vi måste göra en sammanfattning av det som sägs krävs det att vi tänker till kring innehållet. Att tänka är det bästa vi kan göra för att minnas eftersom det är tankarna vi minns. När vi skriver för hand skapar vi också en del minnesledtrådar. Vi kanske minns var på pappret vi skrev anteckningen, hur vi skrev den, vilket ökar chansen att vi minns vad vi skrev. Att anteckna är som så  mycket annat, en teknik som vi behöver träna på för att bli bra. På Malmö delar hittar du material om Anteckningsteknik.