På tal om övergångar…

På tal om övergångar och mitt inlägg igår angående övergången mellan förskola och skola i Malmö såg jag av en händelse ett blogginlägg från Specialpedagogiska skolmyndigheten angående just detta.

Där behandlas inte bara en övergång utan där skriver Linda Petersson mer allmänt om övergångar mellan olika skolformer eller grupper inom skolan.

”En övergång är i princip någon form av förflyttning, det kan vara en fysisk förflyttning eller en mer tankemässig förflyttning. Övergångar bör ses ur två perspektiv: det ena handlar om vad verksamheten behöver göra, det andra om hur verksamheten behöver förbereda eleven eller barnet.

Några exempel på övergångar är stadieövergångar, ibland på samma skola eller från förskola. Ibland innebär det även övergång till ny skola. Det kan också handlar om att flyttas från en särskild undervisningsgrupp till en reguljär klass. I ett mer flexibelt synsätt skulle man kunna säga att övergångar sker dagligdags, mellan klassrum, mellan ute och inne, mellan olika lärare. Dessa övergångar  ställer höga krav på barn- och elever i allmänhet och för elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i synnerhet.” Hämtat här

Mycket tankvärt för alla oss som är verksamma inom förskola och skola.

Väl värt att klicka och läsa vad hon skriver om detta!